17 Th10, 2023

Yêu không chỉ là một lựa chọn

Một phản hồi nhẹ trước một khẩu hiệu phổ biến
Yêu không chỉ là một lựa chọn
Image

Góc nhìn của Desiring God
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

9 phút

Có phần đúng khi nói rằng: “yêu là một lựa chọn” hoặc “yêu là một quyết định”. Điều này đúng nếu chúng ta không cảm thấy muốn làm điều tốt cho người lân cận, tình yêu vẫn sẽ khiến chúng ta “chọn” làm điều đó dù có thế nào. Nếu chúng ta cảm thấy muốn ly hôn, thì tình yêu sẽ khiến chúng ta “chọn” ở lại với hôn nhân và giải quyết vấn đề. 

Nếu chúng ta lùi bước trước sự đau đớn mà những cây đinh đóng vào tay của mình, thì tình yêu sẽ khiến chúng ta nói rằng: “Đừng theo ý con, mà hãy theo ý Cha”. Đó là chân lý mà tôi nghe thấy trong câu “yêu là một lựa chọn” hoặc “yêu là một quyết định”.

Nhưng tôi không thích dùng những tuyên bố này. Có quá nhiều người nghe theo ba khuynh hướng từ các lời tuyên bố này nhiều đến nỗi mà những kẻ tạo ra chúng không hề có ý định như thế. 

  1. Khi nói rằng “yêu là một lựa chọn” nghe giống với xu hướng tin rằng tình yêu nằm trong khả năng thể hiện của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không cảm thấy tình yêu. 
  2. Khi nói rằng “tình yêu là một lựa chọn” nghe có vẻ giống xu hướng biến ý chí – những quyết định – thành yếu tố tác động mang tính quyết đoán về mặt đạo đức hơn là tấm lòng có tình cảm. 
  3. Khi nói rằng “tình yêu là một lựa chọn” nghe có vẻ giống xu hướng hạ thấp tiêu chuẩn: Nếu chúng ta có thể dùng ý chí để đối xử tốt với người khác, thì chúng ta đã làm xong mọi việc cần làm.

Tôi không đồng ý với cả ba khuynh hướng trên.

Thay vào đó, tôi sẽ nói rằng:

  1. Dù ở mức độ khao khát làm điều lành, hay ở mức độ muốn có điều lành mà mình không khao khát, thì chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào ân điển quyết đoán của Đức Chúa Trời. Tất cả đều tôn kính Đấng Christ – kể cả tình cảm hay lựa chọn – đều là sự ban cho tội nhân sa ngã (1 Cô-rinh-tô 4:7Ga-la-ti 5:22).
  2. Đằng sau ý chí, cùng những quyết định, là tấm lòng sản sinh ra những điều ưa thích của chúng ta, chính những điều đó dẫn dắt ý chí. “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” (Lu-ca 6:45).
  3. Nếu tình yêu của chúng ta chỉ là một lựa chọn, thì chưa phải là tình yêu đích thực đâu.

Sau đây là vài câu Kinh Thánh khiến tôi ngần ngại trước lời tuyên bố “yêu là một lựa chọn” hoặc “yêu là một quyết định”.

Tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài không chỉ là một quyết định.

“Ngài [Đức Giê-hô-va] sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ” (Sô-phô-ni 3:17).

“Ta [Đức Giê-hô-va] sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy” (Giê-rê-mi 32:41).

“Chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi” (Ê-sai 62:5).

“Hỡi Ép-ra-im, thể nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên, thể nào ta lìa được ngươi? . . . Lòng ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy” (Ô-sê 11:8).

Tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời không chỉ là một quyết định.

“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37).

“Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta . . . không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài” (2 Ti-mô-thê 4:8). (Tức là chúng ta khao khát ở với Chúa Jêsus; chúng ta mong ước Ngài).

Tình yêu của chúng ta dành cho anh chị em cùng niềm tin không chỉ là một quyết định.

“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em” (Rô-ma 12:10).

“Hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng” (1 Phi-e-rơ 1:22).

“Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:31–32). (Những khía cạnh tình cảm này là ý nghĩa của việc “bước đi trong tình yêu thương” theo Ê-phê-sô 5:2).

“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (2 Cô-rinh-tô 9:7).

“Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo . . . chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật” (1 Cô-rinh-tô 13:4–6).

Tình yêu của chúng ta dành cho kẻ thù không chỉ là một quyết định.

“Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44). (Lời cầu nguyện chúc phước cho kẻ thù của chúng ta mà không muốn người ấy được ban phước là sự giả hình).

Thật quan trọng khi nghe tôi nói rằng: “không chỉ là một quyết định”. Tôi không phủ nhận có những lựa chọn và quyết định quan trọng cần phải đưa ra trong tình yêu. Tôi cũng không phủ nhận những lựa chọn và quyết định ấy một phần trong tình yêu. Vì thế, tôi không nói rằng những lời tuyên bố như “yêu  một lựa chọn” hoặc “yêu  một quyết định” đều sai lầm.  

Nhưng tôi ghen tị vì sự phong phú và sâu sắc (con người không làm được) của tình yêu thương trong Kinh Thánh không bị phai mờ chút nào. Vì vậy mà có bài phản hồi ngắn này.

Desiring God bắt đầu từ khi John Piper giao lại toàn bộ mục vụ ghi âm cho Jon Bloom là trợ lý của ông. Từ những băng ghi âm và sách vở, mà mục vụ Desiring God đã phát triển thành một mục vụ trực tuyến quốc tế với hơn 14,000 tài liệu miễn phí và hơn 3,5 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Hiện nay, John Piper đang giữ vai trò là giáo sư điều hành mục vụ này.

Chia sẻ với mọi người . . .