Tình nguyện viên

Mục vụ Tiên Phong rất mong được cộng tác với các bạn tình nguyện viên để chuyển ngữ và xuất bản tài liệu và phim ngắn Cơ Đốc cho người Việt. Nếu bạn giỏi tiếng Anh và yêu thích dịch thuật tài liệu từ Desiring God, The Gospel Coalition, 9Marks. Xin điền thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

** Lưu ý: đây là vị trí tình nguyện viên, nên chúng tôi không hứa hẹn sẽ trả lương cho tình nguyện viên.

[mintmrm id="2"]