29 Th3, 2024

Vì sao chúng ta đọc Kinh Thánh

Vì sao chúng ta đọc Kinh Thánh
Image

Góc nhìn của Desiring God
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

4 phút

Chúng ta cần phải ưu tiên đọc Kinh Thánh mỗi ngày vì nếu không chúng ta không thể sống đúng với mục đích vĩ đại trong cuộc đời, đó là: “để tán dương Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ – tôn kính Chúa là quý báu tột cùng và tôn cao Chúa thật như chính Ngài” (Phi-líp 1:20). Nhưng “còn quá nhiều điều ở trong chúng ta có suy nghĩ hoặc cảm nhận hoặc hành động không hề tôn cao Đấng Christ chút nào”. Để sống đúng mục đích vĩ đại trong cuộc đời này, chúng ta phải nhìn thấy sự vinh hiển”. “Nếu chúng ta không khao khát, quý trọng, vui hưởng, say mê, tôn quý Đấng Christ, thì chúng ta sẽ không tôn cao Chúa qua lời nói, việc làm và cảm nhận đâu. Đấng Christ được tôn cao nhất ở trong chúng ta khi chúng ta được thỏa mãn nhất ở trong Ngài, mà tâm hồn của chúng ta sẽ không được thỏa mãn mỗi ngày ở trong Đấng Christ nếu chúng ta không nhìn thấy và say mê Đức Chúa Trời”. Điều này “chỉ xảy ra” khi chúng ta “giữ thì giờ suy gẫm Lời Chúa ở trong Kinh Thánh”. Trong Kinh Thánh, chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của Đấng Christ, còn sự vinh hiển ấy sẽ biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài (2 Cô-rinh-tô 3:18; 4:4). Thói quen đọc Kinh Thánh được thúc đẩy bởi khao khát muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời. “Lý do tôi phải đọc Kinh Thánh là vì tôi là một cái xác vô cảm không có Đấng Christ và Lời Chúa. Nhưng tôi muốn từng khía cạnh trong đời mình có ý nghĩa. Tôi muốn cuộc sống thật tươi đẹp. Tôi muốn thấy cuộc sống rộng lớn hơn những gì đang ở trước mặt mình. Tôi muốn thấy hiện thực xung quanh mình thật kỳ diệu – nào là con người, hòn đá, cây cối, động vật, từng công tác của sự cứu rỗi. Tôi biết rằng nếu chỉ sống cho mình thì chẳng khác gì một tên bù nhìn. Tôi hoàn toàn trống rỗng, không sâu sắc, không sống động, không cảm xúc, không tốt đẹp, không giá trị, không hay ho hoặc phi thường gì cả – chỉ bị cuốn theo việc này đến việc khác mà thôi”. “Tôi là John Piper đang có một hy vọng: đó là mắt tôi sẽ thấy mọi thứ lạ lùng của Đức Chúa Trời – tức là khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi cầu xin Chúa mở mắt mình để nhìn thấy sự vinh hiển thật”. Chúng ta phải nhìn thấy và say mê sự vinh hiển sẽ uốn nắn chúng ta trở thành hạng tội nhân được cứu rỗi biết tôn cao Đức Chúa Trời bằng cách được thỏa mãn ở trong Ngài. Vì thế cho nên đọc Kinh Thánh là một “việc đáng làm”.1

  1. APJ 1140: “Một năm mới, một kế hoạch đọc Kinh Thánh mới” (Ngày 1 tháng 1 năm 2018). ↩︎
Desiring God bắt đầu từ khi John Piper giao lại toàn bộ mục vụ ghi âm cho Jon Bloom là trợ lý của ông. Từ những băng ghi âm và sách vở, mà mục vụ Desiring God đã phát triển thành một mục vụ trực tuyến quốc tế với hơn 14,000 tài liệu miễn phí và hơn 3,5 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Hiện nay, John Piper đang giữ vai trò là giáo sư điều hành mục vụ này.

Chia sẻ với mọi người . . .