16 Th9, 2021

Thật xứng đáng thay

Ý nghĩa bài hát "Worthy of It All"
worthy of it all
Image

Góc nhìn của Desiring God
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

11 phút
Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen! (Khải huyền 5:12)

Nếu chúng ta mường tượng về thiên đàng, thì chúng ta sẽ thấy gì? Có lẽ những hình ảnh về thiên sứ, châu ngọc, con đường vàng sẽ xuất hiện ở trong trí tưởng tượng của chúng ta. Nhưng tất nhiên, câu hỏi lớn nhất là: còn Đức Chúa Trời thì sao? Chúng ta sẽ thấy ai ngồi ở trên ngôi trời là trung tâm của mọi sự? Thật tuyệt vời là Đức Chúa Trời không để cho điều nầy ở ngoài sự suy đoán.

“Góc nhìn vĩ đại về ngôi trời đã được Kinh Thánh giữ lại trong quyển sách cuối cùng”

Kinh Thánh ghi lại nhiều khải tượng choáng ngộp mà các tiên tri đã có được góc nhìn rất ngắn ngủi về Đức Chúa Trời. Gia-cốp đã thấy các thiên sứ đi lên đi xuống, có Đức Chúa Trời đứng ở đầu thang (Sáng thế ký 28:12-13). Môi-se đã cầu xin để được nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trên ngọn núi, ông được Ngài cho phép nhìn thấy phía sau Chúa trong khi ở trong kẽ đá (Xuất Ê-díp-tô 33:23). Tiên tri Ê-sai đã thấy Chúa ngồi trên ngôi, vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ (Ê-sai 6:1). Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng nhìn thấy Đức Chúa Trời ngồi trên xe ngựa khi ông rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem (Ê-xê-chi-ên 1:26; 10:1,18-19).

Một khải tượng huy hoàng nhất trước khi Đấng Christ đến thế gian, đó là tiên tri Đa-ni-ên, khi bị lưu đày ở Ba-by-lôn, đã nhìn thấy Đấng Thượng Cổ ngồi trên ngôi, ông còn thấy một vị giống “con người” tiến đến nhận lấy quyền phép (Đa-ni-ên 7:13-14). Sau đó, trong sách Công-vụ, sau khi Đấng Christ về trời, Ê-tiên là người đã tử đạo đầu tiên nói mình đã thấy trời mở ra và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện đến, Chúa Jêsus đang ngồi ở bên hữu Đức Chúa Trời (Công-vụ 7:55).

Nhưng góc nhìn vĩ đại nhất về ngôi trời được Kinh Thánh giữ lại trong quyển sách cuối cùng, tức là trong Khải huyền đoạn 4 và 5.

Chúa thật xứng đáng

Người môn đồ mà Chúa yêu là Giăng, bị lưu đày ở đảo Bát-mô, đã nhận được khải tượng “một cái cửa mở ra trên trời” và nghe thấy tiếng loa phán rằng: “Hãy lên đây” (Khải huyền 4:10). Lúc đó, ông đã thấy “một ngôi…ở trên trời, trên ngôi có một Đấng đương ngồi trên đó” (Khải huyền 4:2), cùng với hai mươi bốn trưởng lão và bốn con sinh vật ca ngợi rằng “Đấng Toàn năng” (Khải huyền 4:8). Bốn con sinh vật nói rằng “Thánh thay, thánh thay, thánh thay” và các trưởng lão sấp mình xuống thờ lạy “rồi quăng mão triều thiên trước ngôi” (Khải huyền 4:10) và cất tiếng lên nói về giá trị siêu việt của Đức Chúa Trời như sau:

Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. (Khải huyền 4:11)

Đấng siêu việt ấy là ai?

Sau đó, sứ đồ Giăng đã thấy một quyển sách trong tay hữu của Đức Chúa Trời. Quyển sách ấy chính là ý định của Đức Chúa Trời dành cho toàn bộ lịch sử, được mở ra để thi hành mọi điều đã chép ở trong.

“Chúa Jêsus xứng đáng được vinh hiển. Chúa đáng được tôn quý.
Ngài là Đức Chúa Trời Toàn năng đáng được thờ phượng”

Một thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: “Ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này?” (Khải huyền 5:2). Lời lẽ của sứ đồ Giăng thật hùng hồn: “Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa” (Khải huyền 5:3). Không ai xứng đáng làm điều nầy cả — bốn con sinh vật cũng không, các trưởng lão cũng vậy, các thiên sứ cũng thế, cũng không có người nào. Vị sứ đồ cảm biết được khung cảnh và trạng thái của giây phút ấy mà nói rằng: “Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề” (Khải huyền 5:4).

Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: “Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra” (Khải huyền 5:5).

Chiên Con thật xứng đáng

Khải tượng của sứ đồ Giăng mở ra một chi tiết vĩ đại vô cùng, làm rõ thêm lời tiên tri về “Con người” trong Đa-ni-ên 7 và gợi lại góc nhìn đầy bất ngờ của Ê-tiên về Chúa Jêsus đang đứng trước ngôi trời. Sứ đồ Giăng viết rằng: “Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một Chiên Con ở đó như đã bị giết; Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt” (Khải huyền 5:6). Giống như “Con người”, Chiên Con đến trước ngôi trời. Chúa lấy lấy quyển sách ra khỏi tay của Đấng Toàn Năng.

Bốn con sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão trên trời, đều công bố sự xứng đáng của Đấng Toàn Năng, liền sấp mình xuống, hát một bài ca mới, đều nói Chiên Con thật xứng đáng rằng:

Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra;
vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời
những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước,
và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước,
và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta;
những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. (Khải huyền 5:9-10)

Lúc ấy, Giăng nghe có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng: “Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!” (Khải huyền 5:12).

Chúa đáng được vinh hiển

Thoạt đầu, sự thờ phượng ở trên trời đều nói Đấng Toàn Năng thật xứng đáng thay. Còn bây giờ, mọi lời ngợi khen ở trên trời đều tập trung vào Sư tử tựa như chiên con của Giu-đa, chính Sư tử tựa như chiên con nầy đã chịu giết.

Không chỉ Chúa Jêsus là Sư tử thuộc hàng vương quyền, tức là dòng dõi đế vương ra từ chi phái hoàng tộc của Giu-đa, bằng sức mạnh và quyền phép từ trời, mà Ngài còn là Chiên Con hiền lành, hèn mọn, hy sinh, là Đấng vui mừng từ bỏ chính mạng sống mình để dân sự của Ngài được sống. Chính Chiên Con tựa như sư tử nầy thật là xứng đáng, khác với mọi người, nhận được sự giàu có từ muôn dân. Ngài thật xứng đáng nhận được sự khôn ngoan còn hơn cả sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Ngài thật xứng đáng nhận được sự tôn trong, vinh hiển, chúc tụng từ mọi dân thánh đang thờ phượng ở trên trời, hết thảy các thánh đồ và thiên sứ đều cúi mình trước mặt Ngài.

Khi chúng ta nhìn kỹ vào khung cảnh trên trời, các thiên sứ, ngọc ngà, con đường vàng đều sẽ phai mờ đi. Ở chính giữa nhà trời, Chúa Jêsus xuất hiện tại trung tâm. Ngài xứng đáng được vinh hiển. Chúa xứng đáng được tôn trọng. Chúa xứng đáng được ngợi khen. Chúa xứng đáng được thờ phượng là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúa thật xứng đáng.

Desiring God bắt đầu từ khi John Piper giao lại toàn bộ mục vụ ghi âm cho Jon Bloom là trợ lý của ông. Từ những băng ghi âm và sách vở, mà mục vụ Desiring God đã phát triển thành một mục vụ trực tuyến quốc tế với hơn 14,000 tài liệu miễn phí và hơn 3,5 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Hiện nay, John Piper đang giữ vai trò là giáo sư điều hành mục vụ này.

Chia sẻ với mọi người . . .