Đám đông lẫn lộn

Đám đông lẫn lộn

Những hạng người khác nhau ở trong đám đông cách đây hai ngàn năm cũng có thể là mỗi người chúng ta ngày hôm nay.

Hãy theo ta

Hãy theo ta

Nếu bạn chưa phải là môn đồ của Chúa Jêsus hoặc là môn đồ thật của Ngài, thì sứ điệp này dành cho chúng ta.

William Tyndale

Kinh Thánh là tội ác duy nhất của ông

Một điều đã thúc đẩy Tyndale cất lên “một nốt nhạc” suốt cả đời đó là sự quả quyết về hết thảy loài người đều bị nô lệ cho tội lỗi, mù lòa, hư mất, bị rủa sả và bất lực.

Lời Chúa là đầy đủ

Lời Chúa là đầy đủ

Giáo lý về tính đầy đủ của Kinh Thánh có nghĩa là: Kinh Thánh rõ ràng đến nỗi khiến chúng ta phải biết chịu trách nhiệm ở trước mặt Đức Chúa Trời.

Người có đức tin mẫu mực

Người có đức tin mẫu mực

Đức tin cá nhân của mục sư là một tấm gương sẽ giải phóng tội nhân thoát khỏi sự trốn tránh và tìm thấy sự chữa lành trong Chúa Jêsus.

Tấn Công Lúc Bình Minh

Tấn công lúc bình minh

Quỷ Sa-tan biết sức mạnh dữ tợn của giờ tĩnh nguyện vào sáng sớm của chúng ta. Hắn sẽ làm mọi cách để phá hoại. Nhưng chúng ta đừng ngây thơ trước mưu chước của hắn.

Nói chuyện về khiêu dâm

Nói chuyện về khiêu dâm

Nếu con cái của chúng ta nhìn thấy nội dung khiêm dâm, chúng có biết phản ứng như thế nào không? Nhiều cha mẹ không chuẩn bị cho con cái biết cách đối diện với những điều xảy ra hầu như cả tuổi thơ của chúng.

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời

Vì sao Đức Chúa Trời tạo nên thế giới? Câu trả lời ngắn nhất, được vang vọng khắp cả Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời đã tạo nên thế giới vì sự vinh hiển của Ngài.