Sống tốt giữa bụi gai

Sống tốt giữa bụi gai

Đôi khi Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi đau đớn thể xác. Không thì Chúa nâng đỡ chúng ta bằng chính quyền phép và ân điển của Ngài.

Buổi cầu nguyện một trăm năm

Buổi cầu nguyện một trăm năm

Người Moravia tiếp tục chức vụ cầu nguyện ngày đêm của họ trong hơn một thế kỷ. Không có nhóm Tin lành nào khác lặp lại sự kiện này như người Moravia.

Tư thế trong sự thờ phượng

Tư thế trong sự thờ phượng

Sự thờ phượng thật xảy ra trước hết và trên hết từ trong tấm lòng, nhưng Kinh Thánh không dừng lại ở đó. Những gì chúng ta làm với đôi tay, đôi chân và thân thể cũng quan trọng nữa.

Giấc ngủ của Cơ Đốc nhân

Giấc ngủ của Cơ Đốc nhân

John Piper, sau khi nhận được bài học của tiên tri Ê-li, đã đề cập đến việc trở nên “ít chán nản về mặt cảm xúc” về việc nằm ngủ một chút.

Chồng của bạn sẽ hoàn hảo

Chàng sẽ hoàn hảo

Người chồng Cơ Đốc nên cư xử theo tiêu chuẩn cao quý. Người vợ Cơ Đốc nên biết rằng chồng vẫn là tội nhân và vui mừng vì chàng đang tăng trưởng.

Những giai đoạn làm mẹ

Những giai đoạn làm mẹ

Đối với cha mẹ Cơ Đốc, chúng ta mời gọi con cái bước vào thế giới kỳ diệu qua câu chuyện và giữ chúng tránh xa thế giới tội lỗi.

George Whitefield

Ông đã giảng nhiều hơn ngủ

Sự thật về công tác giảng luận của George Whitefield với tư cách là một nhà truyền đạo lưu động của thế kỷ 18 gần như không thể tin được. Những điều đó có thật không?

Xuất Ê-díp-tô-ký

Ân điển tối thượng trong Xuất Ê-díp-tô-ký

Trong câu chuyện về sự cứu chuộc và sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời được bày tỏ là Đấng có quyền tối thượng tuyệt đối ở trên tấm lòng của loài người, nhất là Pha-ra-ôn, kẻ mạnh nhất trên đất.

Đói khát Đức Chúa Trời

Nỗi nhớ Đức Chúa Trời

Sự kiêng ăn của Cơ Đốc giáo ra đời vì nỗi nhớ Đức Chúa Trời. Tôi có thực sự đói khát Đức Chúa Trời chăng? Hay là tôi thích món quà của Ngài hơn?

Biết và giảng Phúc Âm

Biết và giảng Phúc Âm

Chúng ta cần người truyền đạo rao truyền Phúc Âm của Chúa Jêsus, cậy ơn Chúa mà tuyên bố: “Đức Giê-hô-va phán vậy!”

George Verwer

George Verwer

George Verwer muốn nhìn thấy tất cả dân tộc trên thế giới được vui mừng đời đời ở trong Đấng Christ.