Làm gì khi phục hưng xảy ra

Làm gì khi phục hưng xảy ra

Dựa vào những trải nghiệm, sách vở và sự hiểu biết Kinh Thánh, D. A. Carson nói đây là những điều nên làm và không nên làm khi phục hưng xảy ra.

Khi Bá tước Zinzendorf qua đời

Khi Bá tước Zinzendorf qua đời

Tinh thần của Bá tước Zinzendorf vẫn còn sống mãi, không chỉ trong Giáo hội Moravia mà còn vang dội trong rất nhiều tổ chức sai phái giáo sĩ ở khắp nơi trên thế giới.

Chăm sóc chiên lạc

Chăm sóc chiên lạc

Chúa Jêsus dạy mỗi Cơ Đốc nhân, không chỉ mục sư, nên chăm sóc chiên lạc như thế nào để kêu gọi họ ăn năn quay về?