Tin mừng lớn

Tin mừng lớn

25 Ngày tĩnh nguyện cho Mùa Vọng

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ. Điệp khúc yêu thương trong Mùa Vọng này chính là trọng tâm của mùa Giáng sinh. Mùa Vọng là để yêu quý Chúa Jêsus. Một giai đoạn để chuẩn bị tấm lòng đón chờ sự vinh hiển trong ngày Giáng sinh khi chúng ta kỷ niệm sự giáng thế của Đức Chúa Trời đời đời. Quyển sách 25 ngày tĩnh nguyện của tác giả John Piper muốn giúp chúng ta tập chú vào Đấng Christ là trọng tâm của Mùa Vọng.