Tin mừng lớn

Tin mừng lớn

25 Ngày tĩnh nguyện cho Mùa Vọng

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ. Điệp khúc yêu thương này chính là trọng tâm của Mùa vọng. Mùa vọng là để tôn thờ Chúa Jêsus. Đây là giai đoạn chuẩn bị để tấm lòng của chúng ta sẵn sàng đón mừng ngày kỷ niệm Đức Chúa Trời đời đời giáng sinh trong thế giới loài người đê hèn của chúng ta. Hai mươi lăm bài tĩnh nguyện ngắn của tác giả John Piper nhằm giúp chúng ta tập chú vào Đấng Christ trong mùa vọng này.