Tin lành là gì

Tin lành là gì


Tin lành là gì? Dường như đây là một câu hỏi dễ, nhưng lại nổi tiếng với những đáp ứng vô cùng nóng hổi, thậm chí là ở trong Hội thánh. Chúng ta sẽ trình bày sự hiểu biết rõ ràng về Tin lành theo Kinh Thánh như thế nào? Sự chính thống, lý luận và kinh nghiệm đều khiến chúng ta thất vọng. Nếu chúng ta muốn trả lời, chúng ta phải nhìn vào Lời của Đức Chúa Trời.

Greg Gilbert đã làm vậy trong quyển sách Tin lành là gì? Bắt đầu bằng sự trình bày có hệ thống của sứ đồ Phao-lô về Tin lành ở trong sách Rô-ma cho đến những bài giảng trong sách Công-vụ, Gilbert luận rằng cấu trúc trung tâm của Tin lành gồm có bốn đề tài: Đức Chúa Trời, con người, Đấng Christ và một đáp ứng. Quyển sách tra xét cẩn thận từng đề tài và khám phá những tác động của Tin lành ở trên mỗi cá nhân, Hội thánh và thế giới. Độc giả là Cơ Đốc nhân và người chưa tin Chúa sẽ đều tìm được sự hiểu biết rõ ràng về Tin lành ở trong tài liệu quý báu nầy.