Thần học Cải chánh Thanh giáo

Các nghiên cứu về lịch sử, kinh nghiệm và thực tế cho cả cuộc đời

Thần học Cải chánh Thanh giáo là một tựa đề có hai nghĩa rất tinh tế. Chắc hẳn sẽ mang đến những điều hứa hẹn – thần học trong phong trào Cải chánh đã giữ vai trò trung gian đặc biệt cho đời sống và công trình viết lách của các nhà Thanh giáo. Nhưng tựa đề ấy cũng kỷ niệm một phần tư thế kỷ của Chủng viện Thần học Cải chánh Thanh giáo ở Grand Rapids, Michigan, bằng một quyển sách chứa đựng các loạt bài tiểu luận của chủ tịch và người sáng lập chủng viện là Tiến sĩ Joel R. Beeke, đã đóng góp cho tập san của chủng viện.

“Trong quyển sách nầy, Giáo sư Beeke vận dụng một loạt các chủ đề đa dạng và khiến từng chủ đề một trở thành một khái niệm nói về thần học và vai trò mục sư rất quý giá. Phạm vi được nói đến thật là rộng lớn nhưng vẫn tập trung vào những điều chính yếu. Tính dễ đọc làm hài lòng độc giả bình dân và những ghi chú ở chân trang khiến các bậc học giả cũng cảm thấy được thỏa mãn. Kích cỡ của quyển sách có vẻ đáng sợ, nhưng giống như từng viên gạch ở trong một thánh đường to lớn đều sẽ được trân trọng từng giây phút một. Vậy đó, đây là một quyển từ điển phong phú về thần học và giá trị thuộc linh, một hang động của A-la-đin với những khoái lạc về mặt trí tuệ và thuộc linh. Tôi chắc là độc giả sẽ thấy mình thường xuyên quay lại đọc Thần học Cải chánh Thanh giáo để vừa tìm kiếm khó báu thần học và sự khoái lạc thuộc linh”.