fbpx
Thần học Cải chánh Thanh Giáo
Sắp xuất bản!

Thần học Cải chánh Thanh giáo

Các nghiên cứu về lịch sử, kinh nghiệm và thực tế cho cả cuộc đời

Thần học Cải chánh Thanh giáo là một tựa đề có hai nghĩa rất tinh tế. Chắc hẳn sẽ mang đến những điều hứa hẹn – thần học trong phong trào Cải chánh đã giữ vai trò trung gian đặc biệt cho đời sống và công trình viết lách của các nhà Thanh giáo. Nhưng tựa đề ấy cũng kỷ niệm một phần tư thế kỷ của Chủng viện Thần học Cải chánh Thanh giáo ở Grand Rapids, Michigan, bằng một quyển sách chứa đựng các loạt bài tiểu luận của chủ tịch và người sáng lập chủng viện là Tiến sĩ Joel R. Beeke, đã đóng góp cho tập san của chủng viện.

“Trong quyển sách nầy, Giáo sư Beeke vận dụng một loạt các chủ đề đa dạng và khiến từng chủ đề một trở thành một khái niệm nói về thần học và vai trò mục sư rất quý giá. Phạm vi được nói đến thật là rộng lớn nhưng vẫn tập trung vào những điều chính yếu. Tính dễ đọc làm hài lòng độc giả bình dân và những ghi chú ở chân trang khiến các bậc học giả cũng cảm thấy được thỏa mãn. Kích cỡ của quyển sách có vẻ đáng sợ, nhưng giống như từng viên gạch ở trong một thánh đường to lớn đều sẽ được trân trọng từng giây phút một. Vậy đó, đây là một quyển từ điển phong phú về thần học và giá trị thuộc linh, một hang động của A-la-đin với những khoái lạc về mặt trí tuệ và thuộc linh. Tôi chắc là độc giả sẽ thấy mình thường xuyên quay lại đọc Thần học Cải chánh Thanh giáo để vừa tìm kiếm khó báu thần học và sự khoái lạc thuộc linh”.

Mục vụ Tiên Phong

“Đầu tiên, xin chúc mừng Chủng viện Thần học Cải chánh Thanh giáo nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai mươi lăm đầy vui mừng, cũng nhân dịp chúc mừng Tiến sĩ Joel Beeke đã hoàn thành công tác giảng dạy trong một phần tư thế kỷ vừa qua tại chủng viện. Chúa là tốt lành và Ngài đã bày tỏ sự tốt lành ấy trong việc dứt dấy và nâng đỡ một trường học trung thành với Kinh Thánh và thần học Cải chánh. Tôi biết ơn Chúa vì ông. Thứ hai, xin cảm ơn Tiến sĩ Beeke vì quyển sách, Thần học Cải chánh Thanh giáo: Những nghiên cứu lịch sử, kinh nghiệm và thực tiễn về toàn bộ đời sống. Đây là tài liệu dành cho người nào đang ở trong chức vụ hay là chuẩn bị bước vào chức vụ (đặc biệt là các mục sư, giáo sư, giáo sĩ, sinh viên thần học và trưởng lão), nếu chúng ta muốn phục vụ bầy chiên của mình tốt hơn. Đây là tài liệu dành cho hết thảy Cơ Đốc nhân cần phải ăn nuốt lấy và suy gẫm kỹ khi chúng ta tìm cách tăng trưởng trong sự hiểu biết, ân điển và sự khôn ngoan. Có nhiều điều trong sách sẽ bắt lấy tâm trí và làm ấp áp tấm lòng. Joel cổ điển là:  lẽ thật để suy gẫm. Hãy tận hưởng, học hỏi và lớn lên”.
– Ligon Duncan, hiệu trưởng danh dự và CEO, Chủng viện Thần học Cải chánh.

“Ts. Beeke là một trong những học giả hàng đầu về phong trào Thanh giáo, còn trong quyển sách nầy chúng ta đang có một tuyển tập bao gồm những chủ đề căn bản về lịch sử, thần học và thực tiễn. Tôi không thể nghĩ tới ai khác để tìm hiểu những vấn đề nầy ngoài Ts. Beeke. Tuyển tập nầy chứa đựng sự khôn ngoan của vai trò mục sư và sự suy gẫm về giáo lý ở mức độ cao cấp nhất thông qua góc nhìn của một trong các nhà thần học lỗi lạc mà tôi từng biết”.
– Derek W. H. Thomas, mục sư quản nhiệm, Hội thánh Trưởng lão Đầu tiên, Columbia, Nam Carolina; giáo sư trưởng, Chủng viện Thần học Cải chánh; giáo sư, Mục vụ Ligonier.

“Khi tôi thấy tựa đề và tác giả của quyển sách, Thần học Cải chánh Thanh giáo của Joel Beeke, mỗi từ – Thanh giáo, Cải chánh, Thần học và Joel Beeke – phù hợp với nhau đến hoàn hảo.  Giống như chúng liên kết với nhau thành một lực lượng, không từ nào tách khỏi từ nào cả. Vậy là Joel Beeke đã gần như trở thành từ đồng nghĩa với thần học cải chánh thanh giáo rồi. Tuyển tập các bài góc nhìn của Tiến sĩ Beeke được soạn thành một quyển sách thật là một kho tàng thần học mà hết thảy đều cần phải đọc”.
– Steven J. Lawson, Chủ tịch, Mục vụ OnePassion, Dallas, Texas.

“Tất cả đều đã có trong nầy: Thanh giáo, bởi đó mà tôn cao Đấng Christ thật oai nghi. Cải chánh, bởi đó mà được xây dựng trên các nền của phong trào Cải chánh. Thần học, bởi đó mà công bố thật dạn dĩ. Lịch sử, bởi đó mà lắng nghe những lẽ thật kinh điển và phơi bày mọi sai trái lại từ đầu. Kinh nghiệm, bởi đó mà truyền đạt đầy cảm xúc, ấm áp và có sức thuyết phục. Thực tiễn, bởi đó mà phần áp dụng được tìm thấy hầu như ở mỗi trang. Cuối cùng, dễ hiểu vô cùng, bởi đó mà phù hợp cho việc đọc giải trí và mở mang đầu óc”.
– Geoffrey Thomas, mục sư danh dư, Hội thánh Báp-tít Alfred Place, Aberystwyth, Wales.

“Sự tin quyết của Joel Beeke đối với nguyên tắc giáo lý cho đời sống khiến tuyển tập gồm các bài góc nhìn, cùng với sự đa dạng của nó, trở thành một quyển sách thật hữu ích và mang lại niềm vui. Tôi không thể nào không đề cao một kho báu gồm có thần học Thánh Kinh, lịch sử, hệ thống và kinh nghiệm nầy. Quyển sách nầy sẽ khơi dậy tấm lòng mong ước được thông công với Đức Chúa Trời hết lần nầy đến lần khác”.
– David B. McWilliams, mục sư trí sự, Hội thánh Trưởng lão Giao ước, Lakeland, Florida.

“Chúc mừng quyển sách Thần học Cải chánh Thanh giáo và Chủ tịch Beeke nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm mục vụ đầy kết quả. Chỉ có Chúa mới lập ra chủng viện nầy, khiến ngôi trường lớn lên, và dẫn dắt mọi người được trưởng thành trọn vẹn. Tuyển tập các bài góc nhìn trong Tạp chí Cải chánh Thanh giáo của Tiến sĩ Beeke là kỷ niệm đáng nhớ trong ngày vui mừng nầy, còn những đề tài mà ông trình bày sẽ mang lại sự thích thú cho độc giả".
– Richard Gamble, giáo sư môn thần học hệ thống, Chủng viện Thần học Trưởng lão Cải chánh, Pittsburgh.

“Khi suy gẫm về sự đẹp đẽ và sự phi thường của Đấng Christ, trước giả Thi thiên đã thừa nhận rằng lưỡi của ông như ‘ngòi viết của văn sĩ có tài’ (Thi thiên 45:1). Chính những gì ông đã thấy và tình yêu dành cho Đấng Christ đã thêm sức cho cho ngòi bút của ông. Điều nầy cũng xảy ra với Joel Beeke. Quyển sách nầy là kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày thành lập PRTS chứa đựng những năm tháng, nhiều đề tài và làm chứng về tấm lòng của ông dành cho Đấng Christ cũng như lẽ thật ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong đời sống. Chúa đã ban cho ông 'ngòi viết của văn sĩ' — hay là máy đánh chữ — để chia sẻ lòng nhiệt thành với Hội thánh và viện hàn lâm”.
– Michael Barrett, phó chủ tịch học vụ và giáo sư môn Cựu Ước, Chủng viện Thần học Cải chánh Thanh giáo, Grand Rapids, Michigan.

“Thật vinh dự khi đưa ra nhận xét cho một loạt các bài tiểu luận giải nghĩa về trọng tâm của Cơ Đốc giáo Cải chánh theo Kinh Thánh. Đây là một tài liệu vô cùng ấn tượng, được đưa tới đỉnh điểm trong mục gọi là 'Những vấn đề trong văn hóa thời nay'. Giống như hết thảy những gì Tiến sĩ Beeke đã viết, một nhịp đập kép và chiếm ưu thế xuyên suốt cả sách là: tôn cao Đấng Christ và hết lòng kính mến. Hãy đọc và nuôi dưỡng đức tin của mình”.
– Ian Hamilton, mục sư, Hội thánh Tin lành Trưởng lão ở Anh Quốc và xứ Wales.

Thần học Cải chánh Thanh giáo của Tiến sĩ Beeke cung ứng một kho tàng quý báu về lẽ thật cho độc giả nào đói khát Lời của Đức Chúa Trời. Quyển sách nầy gồm có những bài góc nhìn mang tính giáo dục cao giúp khai sáng và áp dụng các giáo lý trọng tâm của Kinh Thánh, thường được giải nghĩa bởi các nhà Thanh giáo lỗi lạc trong quá khứ. Tôi xin giới thiệu quyển sách mới nầy đến hết thảy độc giả nào yêu mến Lời Chúa, đặc biệt là những người đang nhắm đến việc bước vào chức vụ. Hãy trao tác phẩm nầy cho linh hồn nào đang đói khát, thì chúng ta sẽ đào tạo một người lùn trở thành gã khổng lồ”.
– Maurice Roberts, mục sư trí sự, Hội thánh Tự do ở Scotland (Còn tiếp).

“Tiến sĩ Beeke và Thần học Cải chánh của các nhà Thanh giáo càng ngày càng được xem là đồng nghĩa với nhau. Không một học giả Cải chánh nào có được sự cam kết nhiệt thành để quảng bá và xuất bản những di sản phong phú của các nhà Thanh giáo như Tiến sĩ Beeke. Quyển sách nầy khẳng định tài nắm bắt thấu đáo và toàn diện của ông về thần học tôn cao Đấng Christ của họ. Xuyên suốt lịch sử của Chủng viện Thần học Cải chánh Thanh giáo, các sinh viên của Tiến sĩ Beeke, bao gồm cả tôi nữa, đều biết ơn khi được ông truyền thụ bố cục phong phú của thần học Cải chánh Thanh giáo như đã được trình bày trong quyển sách nầy”.
– Bartel Elshout, mục sư, Hội thánh Cải chánh Heritage, Hull, Iowa.

“Khi Chủng viện Thần học Cải chánh Thanh giáo (PRTS) được thành lập vào năm 1995, đó là niềm vui và sự cảm tạ rất lớn vì Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện. Những gì Tiến sĩ Beeke và các chiến sĩ cầu thay của ông tại Hội thánh Cải chánh Heritage đã in đậm trong tâm trí đó là thành lập một chủng viện thần học có những yếu tố bậc nhất từ các nhà Thanh giáo Anh quốc và những truyền thống của phong trào Cải chánh ở Hà Lan. Tấm lòng của Beeke là muốn trao cho sinh viên một giáo trình nhấn mạnh về sự giảng luận lành mạnh theo Kinh Thánh và tinh thần Cải chánh, có sự áp dụng thực tiễn và kinh nghiệm rõ ràng. Chương 27 của quyển sách kỷ niệm nầy có tựa đề là: ‘Áp dụng thực tiễn trong giảng luận', Beeke đã noi gương các nhà Thanh giáo như William Gouge mà viết rằng: ‘Các nhà truyền đạo thuộc phong trào Thanh giáo đã nhấn mạnh việc in đậm tâm trí, xuyên thủng lương tâm, khuất phục ý chí, tin quyết rằng một bài giảng phải liên tưởng đến mọi hạng người, rồi nhờ cậy ân điển của Đức Thánh Linh để biến đổi họ và ý chí của họ. Đó là trọng tâm cho phần áp dụng trong giảng luận’. Bốn mươi hai chương của quyển sách nầy bao gồm nhiều chủ đề đ dạng về thần học, lịch sử và đạo đức, chính những điều đó cho thấy một góc nhìn tốt về chất lượng giáo dục tuyệt vời mà PRTS đang có. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho trường đào tạo các tiên tri nầy và trang bị cho nhiều học viên đến từ khắp thế giới, để phục vụ công tác rao truyền Phúc âm vào thời điểm sự bỏ đạo đang gia tăng ở khắp nơi, ngay cả khi nhiều cánh đồng đang sẵn sàng cho một mùa gặt lớn".
– Cornelis (Neil) Pronk, mục sư trí sự, Free Reformed Churches of North America.

“Mặc dù cha của Joel Beeke thường nói ông là 'người tin Chúa đem theo nhiều thắc mắc hơn là câu trả lời khi xuống mồ', nếu ông có thể đọc được quyển sách tuyệt vời mà con trai của ông đã viết, thì có thể ông sẽ nói rằng: ‘Con ơi, con đã giúp trả lời nhiều câu hỏi lắm đấy!’ Quyển sách Thần học Cải chánh Thanh giáo chứa đựng sự dạy dỗ sáng suốt về rất nhiều đề tài, đặc biệt là chủ đề lớn trong đời sống của một người tin Chúa là: làm thế nào để phục vụ Đức Chúa Trời bằng sự kính sợ Chúa’. Đọc xong quyển sách nầy, tôi không chỉ kinh ngạc về kiến thức của tác giả, là người tôi thường xem là một người anh, mà tâm hồn tôi còn được thôi thúc phải tìm kiếm Chúa, tin cậy Ngài và phục vụ Ngài nữa; quyển sách nầy đã kéo tôi đến trước ngôi ân điển rất nhiều lần. Tiến sĩ Beeke in đậm tâm trí của chúng ta và cáo trách lương tâm của chúng ta khi ông gây dựng Hội thánh của Đức Chúa Trời bằng cách chỉ cho chúng ta biết về lẽ đạo trong Kinh Thánh và đời sống của các nhà Thanh Giáo”.
– Wouter Pieters, mục sư, Elspeet, Hà Lan.

“Quyển sách Thần học Cải chánh Thanh giáo là nguồn tài liệu phong phú hiểu thấu về vai trò mục sư, thần học và giải Kinh. Sau nhiều thập kỷ tăng trưởng trong mục vụ, tuyển tập các bài tiểu luận của Joel beeke cung ứng cho độc giả một nguồn tài liệu để đọc và tham khảo thường xuyên, nhằm làm giàu có thêm kiến thức thần học và mở mang trí óc trong sự phục vụ Hội thánh của Đấng Christ”.
– J. V. Fesko, giáo sư môn thần học lịch sử và hệ thống, Chủng viện Thần học Cải chánh, Jackson, Mississippi.

“Quyển sách Thần học Cải chánh Thanh giáo chứa đựng nhiều bài góc nhìn phong phú về mặt thông tin, có sự cuốn hút và đem đến sự gây dựng từ rất nhiều chủ đề quan trọng, giúp độc giả có một bữa ăn thịnh soạn đầy kiến thức và hiểu biết. Mọi chi tiết được trình bày trong vòng bảy trăm trang tài liệu làm rung động tấm lòng và mở mang đầu óc nầy rất đáng đọc, nó sẽ còn xứng đáng hơn nữa nếu được xem xét cẩn thận và nghiên cứu thêm, nhưng tôi đặc biệt muốn đề cập đến ‘Thời đại Thánh Linh và Phấn hưng'; ‘Vui sướng trong Đức Chúa Trời: Một cẩm nang giữ ngày Sa-bát’; ‘Calvin, Nhà truyền đạo kinh nghiệm’; ‘Sự cứu rỗi chắc chắn: Những hiểu biết của Anthony Burgess’; và ‘Những bài học cho ngày nay từ cuộc đời của Idelette Calvin’. Chúng ta lại mắc nợ Tiến sĩ Beeke và ngòi bút của ông sâu đậm hơn nữa. Cầu xin Chúa dùng tác phẩm tuyệt vời nầy để ban phước cho những linh hồn và làm vững mạnh Hội thánh của Ngài trong thế giới nầy!”
– Malcolm H. Watts, mục sư, Hội thánh Emmanuel, Salisbury, Wiltshire, nước Anh.