Thần học Thanh giáo


Quyển sách Thần học Thanh Giáo đưa ra một giải pháp đột phá về sự dạy dỗ của Thanh Giáo đối với các giáo lý Cải chánh quan trọng nhất, đặc biệt là những giáo lý mà các nhà Thanh Giáo đã có những đóng góp hết sức quan trọng. Kể từ cuối những năm 1950, gần 150 tác giả Thanh giáo và 700 chủ đề của Thanh Giáo đã được Joel Beeke và Randall Pederson tái bản và thêm vào danh mục trong tuyển tập các tiểu sử ngắn và đánh giá sách của năm 2006 có tựa đề là: Gặp gỡ các nhà Thanh Giáo. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tác phẩm nào tập hợp các lời dạy dỗ của họ thành một quyển sách thống nhất về thần học hệ thống.

Quyển sách Thần học Thanh Giáo của tác giả Joel Beeke và Mark Jones đang cố gắng làm điều đó. Quyển sách chỉ ra những lời dạy dỗ của Thanh Giáo về tất cả sáu hệ thống thần học, bao quát năm mươi khía cạnh về giáo lý. Quyển sách còn khám phá những lời dạy dỗ của Thanh Giáo về giải nghĩa Kinh Thánh, Đức Chúa Trời, sự tiền định, ơn thần hựu, thiên sứ, tội lỗi, các giao ước, Phúc âm, Đấng Christ, sự chuẩn bị để cải đạo, sự tái sanh, sự tiếp nhận Đấng Christ, sự xưng công bình, sự nhận làm con nuôi, sự quản trị Hội thánh, ngày Sa-bát, giảng luận, phép báp-tem, thiên đàng, địa ngục và nhiều đề tài khác nữa. Quyển sách kết thúc với tám chương khám phá ‘thần học thực tiễn’ của Thanh Giáo. Một vài chương nêu bật công tác của một nhà thần học, cụ thể như William Perkins, William, Ames, John Owen, Stephen Charnock, hoặc Thomas Goodwin về một đề tài đặc trưng nào đó. Các chương còn lại khảo cứu nhiều tác giả khác nhau về một đề tài riêng biệt.

Mục tiêu của quyển sách Thần học Thanh Giáo là muốn gia thêm kiến thức trong tâm trí và sự tin kính trong tâm hồn. Quyển sách được viết cho các nhà thần học, các sử gia, các mục sư và người nào có kiến thức để tìm hiểu thêm về Thần học Thanh Giáo.