fbpx

Quyển sách biến đổi các dân tộc

Sức mạnh của Kinh Thánh làm thay đổi các dân tộc

Không có quốc gia nào là quá khó, quá nghèo, quá nhiều tội ác, hoặc quá tối tăm về thuộc linh đến nỗi không thể thay đổi. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những nguyên tắc cơ bản là chìa khóa để giải quyết từng nan đề mà chúng ta đang đối diện trong thế kỷ 21. Câu trả lời nằm ở trong một quyển sách, đó là Kinh Thánh.

Trong Quyển sách Biến đổi Các dân tộc, giáo sĩ Loren Cunningham cho thấy chúng ta có thể dùng Kinh Thánh, dưới sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời, để thay đổi thế giới như thế nào. Trong hơn 50 năm đi lại khắp nơi, mục vụ của Loren đã đưa ông đến gặp những người nghèo khổ nhất cũng như các tổng thống và thủ tướng của thế giới. Trong quyển sách nầy, ông chỉ ra một lý do vững chắc để hy vọng và nỗ lực vì một tương lai tốt hơn dành cho những đối tượng không thừa hưởng di sản của Kinh Thánh và những người đã đánh mất di sản ấy.

Mục vụ Tiên Phong

Loren Cunningham - người sáng lập tổ chức Thanh Niên Với Sứ Mạng - đã đặt chân đến mọi quốc gia và lãnh thổ trên thế giới để chia sẻ Phúc Âm. Trong quyển sách này, Loren sẽ kể cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện thật về Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời đã đem đến những ảnh hưởng và biến đổi lớn lao trên các quốc gia từ xưa đến nay. Chính vì vậy, mời bạn hãy cùng tôi bắt đầu đọc quyển sách này,
- để khám phá và học biết quyền năng biến đổi trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời đã xảy ra trên các dân tộc khi họ tôn cao và sống đúng theo Lời Chúa,
- để cùng ca ngợi và dâng lời suy tôn Ba Ngôi Đức Chúa Trời khi chúng ta nhận biết quyền năng và tấm lòng của Ngài cho các dân tộc,
- để cùng được khích lệ và tiếp tục kết ước với Đại Mạng Lệnh của Chúa, đem Phúc Âm và Lời Hằng Sống của Ngài đến với muôn dân, muôn nước và làm cho mọi người trở nên môn đồ của Ngài,
- để cùng xác quyết niềm hy vọng và tiếp tục kiên trì trong sự cầu nguyện, cầu thay cho đất nước Việt Nam cho đến khi chúng ta nhìn thấy sự phấn hưng và biến đổi của Chúa trên đất nước của mình.
Bạn đã sẵn sàng? Chúng ta cùng bắt đầu...
- Mục sư Trần Xuân Hoàng