fbpx
Phúc âm của Jesus Christ

Hỗ trợ Mục vụ Tiên Phong

Sách miễn phí cho người Việt

Tôi muốn dâng

Phúc âm của Jêsus Christ

Paul Washer cho độc giả thấy góc nhìn tổng quát của Tin lành về Chúa Jêsus. Qua từng phân đoạn được rút ra từ Kinh Thánh, Washer mô tả đặc tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời, nan đề tội lỗi của loài người, và giải pháp cứu chuộc được tìm thấy ở trong sự sống, sự chết, và sự sống lại của Chúa Jêsus dành cho người nào ăn năn và tin nhận Chúa. Nếu muốn biết thêm về sứ điệp căn bản của Phúc âm hoặc ai đó trình bày lẽ thật về Đấng Christ, thì đây là quyển sách sẽ giúp bạn biết được Tin lành mà thế giới đã từng được nghe.

Mục vụ Tiên Phong

Không gì đẹp bằng Phúc âm, Tin lành về Đức Chúa Trời cứu rỗi tội nhân qua Chúa Jêsus. Không gì kinh khủng bằng Phúc âm giả. Nhờ Lời Chúa luôn đặt ở trước mặt, Paul Washer dẫn chúng ta đi từng bước để nhận biết lẽ thật về Đức Chúa Trời là ai, chúng ta là ai, và chúng ta phải sống thế nào với Chúa ngay bây giờ và mãi mãi. Quyển sách nầy là liều thuốc giải cứu tội nhân và là thức ăn cho thánh đồ”.
- Tiến sĩ Joel R. Beeke, là chủ tịch của Trường Thần học Cải chánh tại Grand Rapids, tiểu bang Michigan.