Phải chăng đó là Ngài thưa Chúa

Phải chăng đó là Ngài thưa Chúa


Hướng dẫn thực tiễn về lắng nghe tiếng Chúa cho thấy cách một người đàn ông bình thường cam kết lắng nghe Chúa và vâng lời Ngài, trở thành người sáng lập một tổ chức truyền giáo liên hệ phái lớn nhất trên thế giới.

Giấc mơ của Loren Cunningham đã bắt đầu từ một khải tượng – những làn sóng giới trẻ tràn vào các lục địa để rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ cho khắp đất. Nhiều thập kỷ sau, khải tượng của Loren đã trở thành một phong trào liên hệ phái Cơ Đốc từ khắp thế giới cam kết truyền bá Phúc Âm cho thế hệ hôm nay.

Đức Chúa Trời đã làm thành giấc mơ của Loren từ khải tượng cho đến hiện thực như thế nào? Ngài đã dẫn dắt Loren và vợ của ông là Darlene vượt qua rất nhiều bài học khó khăn. Câu chuyện thú vị về Thanh Niên Với Sứ Mạng có nhiều bài học để dạy chúng ta về lắng nghe tiếng Chúa khi chúng ta muốn được Đức Chúa Trời sử dụng. Quyển sách Phải chăng đó là Ngài, thưa Chúa? không chỉ là một hướng dẫn thực tiễn để lắng nghe tiếng Chúa mà còn là một lời chứng kỳ diệu về việc đi theo sự dẫn dắt của Chúa, quyển sách này có thể ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta và cả thế giới vì sự vinh hiển của Nước Đức Chúa Trời.

Đọc thử Chương 1