Image

Những công cụ thiết yếu của ân điển


Cơ Đốc nhân thường chờ đợi một hành động phi thường của Đức Thánh Linh để chữa trị những căn bệnh thuộc linh của mình. Mặc dù sự can thiệp như thế có thể xảy ra, nhưng không phải là phương cách mà Đức Chúa Trời thường dùng để tăng trưởng Hội thánh. Trong quyển sách Những công cụ thiết yếu của ân điển, tác giả Paul Washer đưa ra ba món quà của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tin kính là: Kinh Thánh, cầu nguyện và dự phần vào sinh hoạt lẫn mục vụ của Hội thánh địa phương. Ước muốn nhìn thấy sự phi thường không được khiến chúng ta phớt lờ những điều bình thường. Thay vì thế, chúng ta hãy chuyên lòng tận dụng những công cụ bình thường của ân điển và nương cậy vào Đức Thánh Linh để được biến hóa giống như Chúa Jêsus và trở nên hữu ích cho Ngài.