fbpx
Những công cụ thiết yếu của ân điển
Sắp xuất bản!

Những công cụ thiết yếu của ân điển

Cơ Đốc nhân thường chờ đợi một hành động phi thường của Đức Thánh Linh để chữa trị những căn bệnh thuộc linh của mình. Mặc dù sự can thiệp như thế có thể xảy ra, nhưng không phải là phương cách mà Đức Chúa Trời thường dùng để tăng trưởng Hội thánh. Trong quyển sách Những công cụ thiết yếu của ân điển, tác giả Paul Washer đưa ra ba món quà của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tin kính là: Kinh Thánh, cầu nguyện và dự phần vào sinh hoạt lẫn mục vụ của Hội thánh địa phương. Ước muốn nhìn thấy sự phi thường không được khiến chúng ta phớt lờ những điều bình thường. Tha vì thế, chúng ta hãy chuyên lòng tận dụng những công cụ bình thường của ân điển và nương cậy vào Đức Thánh Linh để được biến hóa giống như Chúa Jêsus và trở nên hữu ích cho Ngài.

Mục vụ Tiên Phong

Mỗi trang trong quyển sách nầy chạm đến tiếng gọi ấm áp ở trong lòng tôi. Chứng cớ trong Kinh Thánh của tôi, từ trải nghiệm của tôi và lương tâm tôi muốn nói rằng Paul Washer đã chỉ ra những giải pháp đơn giản cho quá nhiều căn bệnh thuộc linh của chúng ta. Tôi cần những lời nhắc nhở đầy ích lợi nầy cho linh hồn mình; tôi cũng muốn điều ấy cho linh hồn của những người mà tôi quý mến và vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong Hội thánh của Ngài. Tôi tin rằng chúng ta cần và muốn đọc quyển sách nầy”.
Jeremy Walker, mục sư của Hội thánh Báp-tít Maidenbower, Crawley, nước Anh.