Image

Nhìn thấy và Say mê Jêsus Christ


Chúa Jêsus là ai?

Bạn chưa bao giờ gặp Ngài trực tiếp, bạn cũng không biết ai đã gặp Ngài như thế. Nhưng có một cách để biết Ngài là ai. Đó là gì? Đức Chúa Jêsus Christ – là Con người đã được bày tỏ trong Kinh Thánh – có một phẩm chất độc nhất vô nhị và một vẻ đẹp thuộc linh có thể cho linh hồn chúng ta biết trực tiếp rằng: “Thật đúng là chân lý”. Giống như nhìn thấy mặt trời thì biết rằng có sự sáng, hoặc là nếm thử mật ong thì biết rằng có vị ngọt vậy.

Sự sâu nhiệm và phức tạp về Chúa Jêsus phá vỡ kết cấu đơn sơ trong tâm trí chúng ta. Ngài làm bối rối các thầy dạy luật tự cho mình là khôn ngoan nhưng lại được các em thiếu nhi yêu mến và hiểu rõ. Ngài đã làm yên cơn bão bằng tiếng phán nhưng lại không tự cứu mình khỏi thập tự giá.

Hãy nhìn vào Chúa Jêsus của Kinh Thánh. Hãy giữ cho đôi mắt của bạn mở to, rồi làm đầy góc nhìn của bạn bằng hình ảnh của Chúa Jêsus ở trong Lời của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán rằng: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta”. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển để làm theo ý Ngài, thì bạn sẽ thấy chân lý của Con Đức Chúa Trời.

John Piper đã viết quyển sách nầy với hy vọng hết thảy chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Jêsus thật như chính Ngài và sẽ sống thỏa mãn ở trong Ngài hơn mọi điều khác.

Đọc thử Chương 1