fbpx

Năm luận điểm

Hướng đến một trải nghiệm sâu nhiệm hơn về ân điển của Đức Chúa Trời

Ân điển là tấm lòng của Đức Chúa Trời để làm điều lành cho chúng ta khi chúng ta xứng đáng chẳng xứng đáng.

Nhưng chúng ta có thực sự biết rõ mình không xứng đáng thế nào chăng? Chỉ có Đức Chúa Trời mới bày tỏ cho chúng ta biết điều nầy. Ngài làm điều đó qua Kinh Thánh. Khi Chúa bày tỏ ra, thì sự lạ lùng của ân điển Ngài tỏa sáng như chưa từng có.

Quyển sách Năm luận điểm nói về cách chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân và làm sao chúng ta được nâng đỡ cho đến đời đời.

  • Quyển sách đem chúng ta trở về thời điểm được Chúa chọn từ trong quá khứ.
  • Quyển sách đem chúng ta tiến đến thời điểm được an toàn và vui sướng đến đời đời trong tương lai.
  • Quyển sách đem chúng ta đi sâu vào những điều mầu nhiệm trong công tác của Đấng Christ là Đấng đã chuộc lại món quà đức tin cho hết thảy con cái của Đức Chúa Trời.
  • Quyển sách chạm đến tâm hồn của loài người, khiến chúng ta nhìn thoáng qua những điều mầu nhiệm trong công tác của Đức Thánh Linh khi Ngài khuất phục mọi sự nổi loạn của chúng ta và khiến chúng ta quy phục Vua Jêsus.

Piper tin rằng trải nghiệm về ân điển của chúng ta được gia thêm khi hiểu rõ công tác ân điển của Đức Chúa Trời. Ông mời chúng ta cùng khám phá điều nầy.

NXB Đồng Nai

Khi còn nhỏ, tôi lớn lên mới biết về quyển sách Năm luận điển ở trong Hội thánh cũng như ở nhà. Bây giờ, là một mục sư Cải chánh, tôi coi chúng là tiêu chuẩn về niềm tin. Nhưng, rốt cuộc thì, giống như gia đình và truyền thống là những điều quan trọng, lý do thực sự duy nhất để đặt niềm tin vào Giáo lý Ân điển đó là vì chúng được tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Đó là vì sao tôi thích quyển sách mới của John Piper. Tôi không biết quyển sách nào khác có thể nói về đề tài này súc tích đến nỗi khiến chúng ta phải nhìn vào Kinh Thánh, rồi lấy làm lạ trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sẽ có rất nhiều người được nâng đỡ và đức tin của không ít người sẽ được hiệu chỉnh lại một cách tốt nhất.
- Kevin DeYoung, Mục sư, Matthews, Bắc Carolina

Chúng ta thử hình dung mình đang ngồi dùng bữa và trò chuyện với John Piper về năm luận điển của chủ nghĩa Calvin mà xem! Đó sẽ là những gì chúng ta nhận được trong quyển sách nầy: một phát biểu rõ ràng về những lẽ thật làm thay đổi cuộc đời được chia sẻ từ một người có tấm lòng chăn bầy vô cùng nhạy bén đầy ấm áp bằng phong cách đối thoại. Chúng ta sẽ không thấy mình đang bị đe dọa đâu. Thay vào đó, chúng ta sẽ thấy mình được mời để lấy làm lạ về ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Điều duy nhất không có là một bữa ăn.
- Tim Chester, Mục sư, Boroughbridge, Anh quốc.