Martin Luther - Thắp lên ánh sáng

Martin Luther

Thắp lên ánh sáng

Vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, vị tu sĩ và học giả Martin Luther đã đóng một mẫu giấy lên cửa nhà thờ ở Wittenberg, Đức. Trong đó có 95 luận đề đã bắt đầu phong trào Cải chánh Tin lành.

Đây là cuốn truyện tranh được vẽ theo hành trình của Martin Luther tìm gặp Chúa Jêsus, đồng thời cũng cho thấy phong trào Cải chánh Tin lành đã lan tỏa khắp thế giới như thế nào.

Truyện được viết và minh họa bởi Heath McPherson.