fbpx

Liều lĩnh là đúng

Thà từ bỏ mạng sống, mình còn hơn lãng phí nó

Một lựa chọn ngay trước mặt: lãng phí cuộc đời hay sống liều lĩnh. Ngồi ngoài cuộc hay ở trong cuộc chơi nầy. Rốt cuộc thì cuộc sống không dễ dàng đối với Chúa Jêsus, Ngài cũng hứa là sẽ không dễ dàng đối với người nào theo Ngài. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi bị từ chối và bị bắt bớ. Nhưng hầu hết chúng ta đều muốn được an toàn. Chúng ta tìm kiếm sự thoải mái. Chúng ta mua sắm đủ thứ cho bản thân. Chúng ta muốn được giải trí.

Chúng ta đều bị cuốn theo khái niệm an toàn, một Cơ Đốc giáo thoải mái không có địa ngục khi qua đời. Nhưng sống như thế có nghĩa là sao? Đó là một cuộc đời còn rất xa so với việc sống phiêu lưu và dư dật, sống sung túc và trọn vẹn, đó không phải là bề cao và bề sâu mà Chúa Jêsus đã kêu gọi chúng ta đâu.

Hãy khám phá một nền tảng kiên cố không có sự sợ hãi trong mỗi trang sách nầy. Hãy lắng nghe Đức Chúa Trời hứa đi cùng bạn đến nơi xa lạ. Hãy để quyển sách Liều lĩnh là đúng giúp bạn thấy được niềm vui khi sống bằng đức tin và cuộc đời phước hạnh khi bỏ hết mọi thứ mà lệ thuộc vào Chúa Jêsus!

Mục vụ Tiên Phong

Quyển sách nầy thật quá hay. Mặc dù chỉ là tác phẩm ngắn gọn nhất của John Piper, nhưng tôi tin rằng nội dung trong quyển sách nầy là quan trọng nhất. Tôi nài xin bạn hãy mua, đọc, và sống bày tỏ ra bằng sự vùa giúp của Đức Chúa Trời.
- Jonathan Carswell, Giám đốc quản lý của 10 of Those.

Tôi cầu xin Đức Chúa Trời dùng quyển sách nầy để dấy lên một đạo quân gồm các mục sư, giáo sĩ, lãnh đạo Hội thánh và tín hữu Hội thánh, là những người can đảm dám sống liều lĩnh.
- David Platt, Mục sư, Washington, DC.