Kinh ngạc vì Đức Chúa Trời

Kinh ngạc vì Đức Chúa Trời

Mười lẽ thật làm đảo lộn thế giới

Hơn ba mươi năm, John Piper đã giữ vai trò mục sư trong nhiều hoàn cảnh cam go và cam bất thường tại thành phố Minneapolis, rao giảng cho hội chúng của mình qua những ngày tháng bất ổn vào mỗi Chúa Nhật. Đến lúc phải bắt lấy sự chú ý của một thế hệ về sự vui mừng trong loạt bài giảng cuối cùng, ông đã để lại mười lẽ thật độc nhất vô nhị bên tai hội chúng của mình.

Đây là mười lẽ thật làm rung chuyển thế giới – mỗi lẽ thật đều có sự kinh ngạc riêng của nó. Trước hết, chúng đã làm đảo lộn thế giới của Piper. Tiếp theo là Hội thánh của ông. Những lẽ thật này sẽ tiếp tục làm đảo lộn thế giới khi Phúc âm của Jêsus Christ tấn tới xa hơn và sâu hơn. Những giáo lý đầy kinh ngạc này, như cách Piper viết, là “không thể bị kìm hãm, không thể bị kìm nén và có thể kiến tạo tương lai”. 

Hãy cùng dự phần với một cựu tác giả, mục sư và lãnh đạo Cơ Đốc khi ông chia sẻ mười lẽ thật đầy kinh ngạc, vô cùng cảm động, đầy sức sống, niềm vui, hy vọng đã nâng đỡ mọi thứ trong cuộc đời ông.