Kế hoạch đọc Kinh Thánh

Kế hoạch đọc Kinh Thánh Môn đồ hóa

Kế Hoạch Đọc Kinh Thánh của Mục vụ Tiên Phong có những tính năng đặc biệt sẽ giúp bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh

  • Khi đọc bốn đoạn Kinh Thánh khác nhau mỗi ngày, bạn sẽ nắm bắt được tính hiệp nhất của Kinh Thánh, cũng như những góc nhìn khác nhau ở trong Kinh Thánh.
  • Bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ thời điểm nào trong năm.
  • Để  tránh bị nản chí, là điều thường xảy ra khi có kế hoạch đọc Kinh Thánh, mỗi tháng bạn chỉ đọc 25 ngày. Vậy, mỗi tháng sẽ có vài “ngày nghỉ”, bạn có thể dành riêng Chúa Nhật để nghỉ ngơi hoặc đọc bù cho những ngày chưa đọc.
  • Nếu bạn hoàn thành tất cả 25 ngày, bạn có thể dùng những ngày cuối tháng để đọc lại các phân đoạn khó hiểu hoặc có ý nghĩa với bạn.
  • Nếu đọc xuyên suốt cả Kinh Thánh trong một năm vẫn chưa phù hợp với bạn, thì bạn có thể thay đổi kế hoạch sao cho phù hợp với khả năng của mình. Thí dụ, bạn có thể đọc các sách Phúc Âm và các sách khôn ngoan trong một năm, rồi đọc tiếp 2 thể loại khác vào năm tiếp theo.

Trong  năm mới, hãy cầu xin Chúa phán với bạn mỗi ngày qua các phân đoạn Kinh Thánh mà bạn sẽ đọc. Hãy hết lòng kỳ vọng và liên tục khám phá Lời Chúa sẽ giúp uốn nắn thái độ và hành vi của bạn mỗi khi chúng ta hiểu rõ hơn Lời Chúa đã được viết ra trong Kinh Thánh.