fbpx
Sắp xuất bản!

John Calvin về đời sống Cơ Đốc

John Calvin được vài người yêu mến và nhiều người phỉ báng, ông là nhân vật hiên ngang trong lịch sử Cơ Đốc giáo. Trong quyển Calvin về nếp sống Cơ Đốc, giáo sư Michael Horton cho chúng ta thấy những hiểu biết mới mẻ về lòng nhiệt thành và thần học thực tiễn của một nhà Cải chánh bằng cách để cho Calvin bộc lộ qua chính văn tự của mình.

Không chỉ học hỏi từ Chủng viện và các tài liệu chú giải Kinh Thánh, mà còn tìm hiểu từ những luận, các luận án và tư từ, quyển sách nầy sẽ giúp chúng ta hiểu được thần học và chức vụ của Calvin trong ân điển tể trị của Đức Chúa Trời.

Mục vụ Tiên Phong

“Hãy cẩn thận. Có thể đây là quyển sách nói lên tư tưởng của Calvin về đời sống Cơ Đốc. Nhưng khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy Mike Horton đang dẫn chúng ta đi qua toàn bộ thần học của Calvin. Tất nhiên, quan điểm của Giáo sư Horton là: cần phải có toàn bộ phúc âm theo Kinh Thánh mới tạo nên đời sống Cơ Đốc trọn vẹn. Tiến sĩ Horton sử dụng hình thức cổ điển về hai bản tánh của Đấng Christ (khác nhau nhưng không tách rời), ông đã cho độc giả một chìa khóa để khai thông sự dạy dỗ của Calvin. Ngoài ra, ông còn cho thấy lý do vì sao tầm nhìn của các nhà Cải chánh về đời sống Cơ Đốc vẫn còn là kinh điển. Đây là quyển sách vô cùng thú vị, tuyệt vời và đáng đọc".
- Sinclair B. Ferguson, là Giáo sư dạy về Thần học Hệ thống của Trường Thần học Cải chánh; ông cũng là giáo sư của Mục vụ Ligonier.

"Nhờ sự uyên ác và minh mẫn, cách trình bày cứng rắn và lập luận hết sức lôi cuốn, đây là một nghiên cứu trọn vẹn và chính xác về vị mục sư thuộc giới Cải chánh ở thành phố Geneva, một tác phẩm rất đáng chú ý. Trong cả bốn phần, Calvin đã sống một đời đầy nghị lực. Calvin nổi tiếng về sự khôn ngoan tin kính, còn Horton là một cây bút thật sinh động, cả hai chắc sẽ được đề cao".
- J. I. Packer, là Giáo sư Thần học của Ban Quản trị thuộc Trường Cao đẳng Regent.

"Calvin về đời sống Cơ Đốc miêu tả sinh động về một con người kỳ diệu và dễ hiểu khi đề cập đến tấm lòng và quan điểm của nhà Cải chánh, quyển sách nầy liên tục gắn kết những điều đó với các vấn đề về niềm tin và thực hành của ngày hôm nay. Quyển sách nầy không chỉ là sự kết hợp tư tưởng và lối sống của Calvin thôi đâu, mà còn cho độc giả có một góc nhìn ngắn ngủi về nếp sống đạo cá nhân của ông nữa".
- Nancy Guthrie, giáo sư Kinh Thánh, tác giả quyển Còn tốt hơn vườn Ê-đen.

"Học giả và mục sư Horton đã cho chúng ta có một tài liệu dẫn nhập được nghiên cứu cẩn thận về đời sống tin kính của John Calvin—Calvin còn nói về tình yêu thương và sự kính sợ mà Phúc âm tạo ra trong tất cả mối liên hệ của chúng ta nữa. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất từ quyển sách của Horton là cách ông xoáy sâu vào đề tài "khác nhau mà không tác rời" của đời sống Cơ Đốc, dù nói về hai bản tánh của Đấng Christ, ân điển và nghi lễ tôn giáo, hay Hội thánh và nhà nước. Quyển sách nầy sẽ khai sáng người mới tin Chúa và thách thức cũng như làm mới lại những người đã tin Chúa lâu năm".
- Joel R. Beeke, là Chủ tịch và Giáo sư Thần học Hệ thống và Tuyên đạo pháp của Trường Thần học Cải chánh Thanh giáo; ông là tác giả quyển sách như Giảng luận Cải chánh; đồng tác giả quyển sách Thần học Hệ thống Cải chánh.

"Sử dụng nghiên cứu mới đây về Cuộc Cải chánh và để các nguồn tư liệu nầy tự nói lên suy nghĩ của chúng, Michael Horton cho chúng ta thấy một góc nhìn tuyệt vời của Calvin về nếp sống Cơ Đốc. Quyển sách nầy miêu tả thái độ cởi mở của Calvin về lối sống trong thế gian và những lời châm biếm vẫn còn phảng phất về giới Cải chánh. Quyển sách của Horton vừa mang tính học thuật vừa có sự thực hành—một sự kết hợp rất hiếm có".
- Herman Selderhuis, là Chủ tịch của Trường Thần học Đại học Apeldoorn ở Hà Lan; là Giám đốc của Refo500; là Chủ tịch của Liên đoàn Nghiên cứu Cải chánh.