fbpx

Đường hẹp, cửa hẹp

Nói suông là thứ rẻ tiền, tuyên xưng đức tin mà không ăn năn cũng giống như vậy. Nhưng chúng ta đang sống trong thời đại mà người ta dồn hết mọi thứ vào một lời cầu nguyện, hơn là sống bày tỏ mình đã có một tấm lòng mới. Từ Ma-thi-ơ 7:13-17, Paul Washer nhắc nhở chúng ta về con đường theo Chúa là đường hẹp, người nào đi trên đường ấy sẽ kết quả và được yên nghỉ trên nền vững chắc của Lời Chúa. Thái độ phớt lờ những lời cảnh báo từ Đấng Christ đã khiến rất nhiều người phải hư mất trên đường rộng. Chớ nghĩ rằng bạn đang tiến về thiên đàng nếu không theo đường lối của Ngài.

Mục vụ Tiên Phong

Paul Washer là một nhà truyền đạo được ơn đã chia sẻ một sứ điệp Phúc âm rất sâu sắc làm xuyên thấu tấm lòng. Quyển sách nầy là bản mở rộng từ một sứ điệp của ông đã tác động rất nhiều linh hồn. Bạn sẽ muốn đọc quyển sách nầy một cách cẩn thận bởi vì từng trang sẽ phơi bày tấm lòng chưa được tái sanh hoặc thêm lên sự cứu rỗi chắc chắn cho người nào đã tin Chúa thật. Tôi hy vọng những lẽ thật đầy lôi cuốn nầy sẽ giúp linh hồn bạn tìm được sống đời đời".
- Steven J. Lawson, chủ tịch Mục vụ One Passion, Dallas, Texas