Đừng lãng phí bệnh ung thư

Đừng lãng phí bệnh ung thư


Cơ Đốc nhân được kêu gọi phải làm gì khi bệnh ung thư xuất hiện trong thân thể của chúng ta, hay là của bạn bè và người thân của mình?

Trước ngày phẩu thuật ung thư của mình, John Piper viết về bệnh ung thư là cơ hội để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chính sự nhạy bén, lòng thương xót và sức lực của một người chăn bầy, Piper từ tốn nhưng quả quyết rằng chúng ta có thể sẽ lãng phí bệnh ung thư nếu không thấy được ý định tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho mình và con đường đầy hy vọng khi tiếp tục tôn cao Chúa Jêsus.

Quyển sách Đừng lãng phí bệnh ung thư dành cho người nào mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Tài liệu này ban đầu nằm trong phần phụ lục của quyển sách Sự khổ đau và Quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Sau này đã được hiệu đính và xuất bản, đây sẽ là tài liệu đầy hy vọng dành cho người nào đang là nhân viên chăm sóc sức khoẻ, mục sư, tâm vấn viên và những ai đang chăm sóc người mắc bệnh ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác.