Image

Đói khát Đức Chúa Trời

Khao khát Đức Chúa Trời bằng kiêng ăn và cầu nguyện

Có một sự đói khát Đức Chúa Trời. Có thể được đánh thức. Tôi mời bạn từ bỏ những ảnh hưởng chán chường của đồ ăn và những nguy hiểm của sự thờ hình tượng, mà thốt lên một câu kiêng ăn đơn giản như là: “Chúa ơi, con muốn Ngài nhiều hơn nữa!”

Những ham muốn trong lòng thường điều khiển hướng đi trong đời của chúng ta – dù đó là sự thèm ăn của bao tử, sự thèm muốn vật chất hoặc quyền lực, hoặc là tâm linh của chúng ta mong chờ Đức Chúa Trời. Nhưng Cơ Đốc nhân đói khát điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời thì điều đó sẽ trở thành kẻ thù số một. Còn nếu chúng ta đói khát Đức Chúa Trời — và chỉ một mình Ngài thôi — thì đó là điều duy nhất dẫn chúng ta đến chiến thắng.

Bạn có đói khát Ngài như thế chăng? Như John Piper nói rằng: “Nếu chúng ta không hoàn toàn được thỏa mãn trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không phải chúng ta đã uống cạn chén và đã được thỏa mãn rồi đâu. Ấy là vì chúng ta đã nhấm nháp quá lâu tại bàn tiệc của thế gian. Linh hồn của chúng ta bị nhồi nhét bởi những thứ nhỏ mọn, cho nên không còn chỗ nào cho sự vĩ đại nữa”. Nếu chúng ta no nê trước các vật của thế gian, thì sự kiêng ăn sẽ phơi bày ra, hoặc thậm chí sẽ gia tăng sự đói khát Đức Chúa Trời trong linh hồn của chúng ta.

Ở giữa những nguy hiểm của việc từ bỏ chính mình và đời sống luông tuồng là con đường đau khổ mà khoái lạc được gọi là kiêng ăn. John Piper mời bạn đi trên con đường được đề cập trong quyển sách nầy. Khi Đức Chúa Trời là sự đói khát tột cùng ở trong lòng bạn, thì Ngài sẽ là Đấng tối thượng ở trong mọi sự. Khi bạn được thỏa mãn nhất ở trong Chúa, thì Ngài sẽ được vinh hiển nhất ở trong bạn.