Image

Dám sống trên bờ vực


Cơ Đốc nhân có thể bước vào cuộc phiêu lưu của đức tin và tài chính. Nếu bạn sẵn sàng bước đi bằng đức tin và tin cậy Đức Chúa Trời, làm theo điều Chúa hướng dẫn, bạn sẽ kinh nghiệm được sự tiếp trợ của Ngài – điều này thật hào hứng. Một khi bạn đã vâng lời một cách quyết liệt rồi, bạn sẽ không còn như trước nữa. Bạn không còn muốn sự tầm thường nữa đâu.

Bằng những câu chuyện có thật về việc sống trên bờ vực và một nghiên cứu về Kinh Thánh, tác giả Loren Cunningham minh họa làm thế nào để tin cậy Đức Chúa Trời can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc đời.

Đức tin trong công việc từ 9 đến 5
Sự ban cho và Nước Đức Chúa Trời
Mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và tiền bạc
Kêu gọi tài chính thế nào – không kêu gọi thế nào
Sống trên bờ vực mà không ngã

Đọc thử Chương 1