Chúa thật như lời

Chúa thật như Lời

Tại sao Kinh Thánh lại rất dễ hiểu, cần thiết và đầy đủ, điều này có nghĩa gì cho bạn và tôi

Chúng ta có thể tin cậy Kinh Thánh hoàn toàn chăng?
Kinh Thánh có thể giải quyết cuộc sống phức tạp của chúng ta sao?
Chúng ta có thể hiểu được điều Kinh Thánh dạy không?

Bằng sự hóm hỉnh và thông suốt, tác giả được trao giải thưởng xuất sắc là Kevin DeYoung đã viết ra một tài liệu dẫn nhập về Kinh Thánh để giải đáp những câu hỏi quan trọng của người đã tin Chúa và chưa tin Ngài. Quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu Kinh Thánh nói gì về Kinh Thánh, Chúa Jêsus nghĩ gì về Kinh Thánh, và những đặc điểm quan trọng góp phần vào sự tồn tại lâu dài của Kinh Thánh.

Bỏ qua những biệt ngữ về mặt kỹ thuật, thì quyển sách hấp dẫn này sẽ khuyến khích bạn đọc và đặt lòng tin quyết vào những gì Kinh Thánh đã chép — thực sự là Lời của Đức Chúa Trời.

Đọc thử chương 1