Chúa Jêsus là ai

Chúa Jêsus là ai


Một sử gia nổi tiếng đã từng nói rằng: cho dù cá nhân chúng ta nghĩ gì về Ngài đi nữa, thì Đức Chúa Jêsus Christ vẫn là nhân vật trung tâm của lịch sử Tây phương. Một người đã bị ruồng bỏ bởi một số người và được những người khác hết lòng thờ lạy, Chúa Jêsus mãi là Đấng trước sau như một. Nhưng hầu hết mọi người vẫn biết rất ít về bản chất thực sự của Ngài, tại sao Ngài đến thế gian, hay Ngài đã tự xưng mình là gì. Quyển sách Chúa Jêsus là một dẫn nhập ngắn gọn về cuộc đời, lời nói và sự chịu khổ của Ngài, quyển sách còn cho người chưa tin Chúa và mới tin Chúa một hình ảnh đầy thuyết phục về Đức Chúa Jêsus Christ. Cuối cùng, quyển sách nầy khuyến khích độc giả suy xét cẩn thận về cuộc đời đã hình thành nên lịch sử và những lời dạy dỗ lạ lùng của một người vĩ đại đã từng đi lại ở trên đất.