Chấm dứt nạn đói Kinh Thánh

Chấm dứt nạn đói Kinh Thánh

Một thách thức lan truyền Lời Chúa khắp địa cầu

Sự nghèo đói lớn nhất trên thế giới là những người không có Kinh Thánh. Một trăm tám mươi triệu người không có Kinh Thánh trong tiếng mẹ đẻ của họ. Không có một mẫu giấy Kinh Thánh. Gần ba tỷ người chưa nghe về Chúa Jêsus. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa rằng trước khi ngày cuối cùng xảy ra, mọi người sẽ biết Ngài và Lời Chúa. Đây là ý tưởng và khải tượng của Đức Chúa Trời.

Có thể ý tưởng Kinh Thánh tiếng mẹ đẻ đến với từng người trên đất là chuyện không thể, nhưng sứ mạng này có thể xảy ra với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Hàng trăm phong trào giáo sĩ và các hệ phái đang kết ước hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Chúa đang thôi thúc chúng ta phải hành động. Ngài đã ban cho mọi người khả năng và những cộng sự được xức dầu. Ngài đã dẫn dắt những người nam và người nữ để tạo ra những công cụ kỹ thuật kỳ diệu để thực hiện công tác này.

Hãy dấn thân vào cuộc phiêu lưu này! Hãy là người đi gieo giống để đánh thức phong trào thuộc linh lớn nhất trong lịch sử. Chúng ta có thể chấm dứt nạn đói Kinh Thánh ngay bây giờ cùng với nhau.

Đọc thử chương 1