Cha mẹ

14 Nguyên tắc Phúc Âm có thể thay đổi gia đình của bạn

Tiếng gọi của chúng ta trong vai trò làm cha mẹ là gì?

Trong lúc phải giặt đồ, sắp xếp xe cộ và những cuộc cãi vả chẳng đi tới đâu, rất nhiều cha mẹ bị lạc lối. Họ bị áp lực vì phải làm “đúng” mọi việc và cố gắng nuôi dạy con cái thật “ngoan”, cha mẹ rất dễ quên mất mục đích tối hậu của mình trong cuộc tìm kiếm những mẹo vặt và công thức cho sự thành công.

Trong quyển sách truyền cảm này, tác giả Paul Tripp không chỉ giúp đỡ cha mẹ làm xong một danh sách. Ông còn giúp chúng ta nhìn thấy bức tranh lớn ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cha mẹ. Khi đưa ra 14 nguyên tắc căn bản nhấn mạnh vào trọng tâm là Phúc Âm, ông cho thấy chúng ta không chỉ cần một chiến lược hay một danh sách các kỹ thuật để làm cha mẹ. Chúng ta cần ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời — là ân điển có quyền chi phối góc nhìn của chúng ta trong vai trò làm cha mẹ.

Một khi đã thoát khỏi gánh nặng cố gắng tự tạo ra sự thay đổi ở trong lòng con cái, chúng ta có thể đón nhận góc nhìn bao la của vai trò làm cha mẹ đầy dẫy khải tượng, mục đích và niềm vui.