fbpx
Các nền tảng của ân điển
Sắp xuất bản!

Các nền tảng của ân điển

Dòng dõi những người tin kính (1400 TC – 100 SC)

Hiểu rõ giáo lý về ân điển sẽ nhìn thấy một bức tranh rõ ràng về uy quyền tể trị, lòng thương xót và sự oai nghi của Đức Chúa Trời. Từ Môi-se là người ban luật pháp cho đến sứ đồ Giăng, từ các tiền nhân đầu tiên của Hội thánh cho đến các nhà biện giải đức tin ngày nay, đã có những tiến triển ở trong lịch sử loài người về một dòng dõi những người tin kính, họ là quân đoàn các lực sĩ thuộc linh dũng mãnh đã giữ vững giáo lý về ân điển. Trong quyển sách này, Tiến sĩ Steven J. Lawson dẫn độc giả bước vào một hành trình hồi hộp ở trong Kinh Thánh và những lời dạy dỗ của họ về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lawson cho thấy điều này không phải là phát minh từ thế kỷ 16, mà giáo lý về ân điển là sự dạy dỗ rõ ràng ở trong toàn bộ Kinh Thánh. Từ Sáng thế ký đến Khải huyền, Kinh Thánh tuyên bố sứ điệp về ân điển tể trị của Đức Chúa Trời ở trong sự cứu rỗi.

Mục vụ Tiên Phong

“Giáo lý về ân điển và uquyền tể trị của Đức Chúa Trời là những chân lý mang lại niềm vui, thay đổi đời sống, tôn cao Đấng Christ, tôn vinh hiển Đức Chúa Trời, thúc đẩy sứ mạng, cổ vũ công tác truyền giáo và đẩy mạnh công tác môn đồ hóa. Nếu chúng ta nghĩ sự dạy dỗ về uy quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi tội nhân là một khái niệm nhân tạo, thì chúng ta phải ngẫm nghĩ lại sau khi cùng Tiến sĩ Lawson đi qua Kinh Thánh đấy!”
Tiến sĩ J. Ligon Duncan III, Hiệu trưởng Danh dự Chủng viện Thần học Cải chánh

“Steven Lawson hiểu rằng bản văn Kinh Thánh làm chứng cách trung thành về uy quyền tể trị của Đức Chúa Trời và bày tỏ toàn cảnh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tiến sĩ Lawson là một người đáng kính được lèo lái bằng một tấm lòng nhiệt thành rất đáng nể”.
Tiến sĩ R. Albert Mohler Jr., Hiệu trưởng Chủng viện Thần học Báp-tít Nam Phương, Louisville, Kentucky