C.S. Lewis về đời sống Cơ Đốc

Tìm lại nhân diện thật ở trong Đức Chúa Trời

C.S. Lewis xuất sắc trong việc vạch trần những sâu thẳm trong lòng người, cả cái tốt lẫn cái xấu, cái hay và cái dở. Từ khoa học viễn tưởng và giả tưởng cho đến các bài tiểu luận, thư từ và các tác phẩm biện giáo, Lewis đã góp phần tạo ra sự hiểu biết phong phú về nếp sống Cơ Đốc.

Trong quyển sách nầy, Rigney khám phá góc nhìn trọng tâm của Lewis về nếp sống Cơ Đốc – sự gặp gỡ cá nhân giữa cái tôi của loài người và Đức Chúa Trời hằng sống. Trong sự cầu nguyện, trong Hội thánh, trong trí tưởng tượng, trong tình cảm tự nhiên, trong những thú vui và buồn bực của chúng ta, Đức Chúa Trời luôn kéo chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài hầu cho chúng ta có thể tìm lại nhân diện thật: sống động, tự do, trọn vẹn, và trở nên giống như Đức Chúa Jêsus Christ.