Biết tội lỗi

Hiểu rõ một giáo lý bị lãng quên qua góc nhìn của các nhà Thanh Giáo

Chúng ta không nói nhiều về tội lỗi ngày hôm nay nữa. Các nhà Thanh Giáo hiểu và nói rõ về quyền lực của tội lỗi một cách rất sâu sắc. Họ muốn tội lỗi không còn đâm rễ trong đời sống của mình nữa. Chúng ta không muốn như vậy sao?

Dù đã có nhiều sách viết về “giáo lý về tội lỗi”,  nhưng chỉ có vài tài liệu nói một cách thực tiễn và có hướng áp dụng như quyển sách Biết Tội Lỗi. Mark Jones là một học giả hiểu biết về phong trào Thanh Giáo đã gói gọn sự khôn ngoan vô bờ của các tiền nhân thành một tác phẩm để tóm tắt tư tưởng của họ về chủ đề quan trọng nầy. Chúng ta sẽ tìm hiểu những đề tài như:

Nguồn gốc của tội lỗi
Sự đau buồn về tội lỗi
Tư tưởng của tội lỗi
Từ vựng của tội lỗi

Sự cám dỗ của tội lỗi
Sự khốn khổ của tội lỗi
Sự bí mật của tội lỗi
Sự thất bại của tội lỗi

Không ai trong chúng ta hoàn toàn được tự do khỏi cuộc chiến với tội lỗi. Câu hỏi không phải chúng ta vẫn là kẻ có tội hay sao, mà câu hỏi là chúng ta sẽ làm gì với tội lỗi. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì có một con đường để thắng hơn tội lỗi. Bước đầu tiên để đi trên con đường chiến thắng đó là phải biết rõ chúng ta sẽ đối diện với điều gì. Hãy bắt đầu với quyển sách Biết Tội Lỗi ngày hôm nay!