Image

Bá tước Zinzendorf

Trái đầu mùa

Cậu Ludwig sáu tuổi đang ngồi vào bàn đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, thì binh lính Thụy Điển sấn vào cửa lâu đài. Ludwig ngước nhìn mấy tên lính rồi tiếp tục cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Mấy tên lính đứng nhìn – rồi bỏ đi. Họ nói không thể lục soát ở nơi có Chúa đang canh giữ.

Một Cơ Đốc nhân trưởng thành ở tuổi còn trẻ, bá tước Nicolaus Ludwig von Zinzendorf không hề sống với ý nguyện của gia đình quý tộc, mà ông đã đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời cho dù bị trục xuất khỏi quê hương Saxony của mình. Thay vì trở thành một nhà ngoại giao, vị bá tước đã trở thành cha thuộc linh cho hàng triệu người.

Bá tước Zinzendorf đã mở cửa điền trang của mình để đón nhận những Cơ Đốc nhân từ Moravia, ông đã lãnh đạo chính cộng đồng đầy nghị lực này trở thành một phong trào truyền giáo hiện đại. Bắt đầu từ Herrnhut cho tới những nơi xa xôi như châu Phi, châu Mỹ và Nga, những người tin Chúa dạn dĩ thuộc Giáo hội Moravia đã gieo trồng những hạt giống vẫn còn kết quả cho tới ngày nay.

Đọc thử Chương 1