Adoniram Judson

Adoniram Judson

Thật quá ít người chết vì chịu khổ

Hãy sốt sắng mà xem xét vai trò của chúng ta trong việc hoàn thành Đại Mạng Lệnh.

Đó là lời nài xin chủ yếu của John Piper khi ông đưa ra một sứ điệp nói về tiểu sử của Adoniram Judson vào năm 2003.

Judson là giáo sĩ hải ngoại đầu tiên của nước Mỹ và là tấm gương điển hình của một người đã tự tra xét và thi hành chính vai trò chiến lược của mình trong việc hoàn thành Đại Mạng Lệnh.

Mặc dù đã được cảnh báo trước về việc đi đến Burma, nhưng ông đã dấn thân vào quốc gia nầy cách đây gần 200 năm trước — vào tháng 7 năm 1813 — rồi đầu tư hơn 38 năm cuộc đời mình để rao giảng Đấng Christ ở những nơi chưa biết đến Danh của Ngài. Giá trả là rất đắt. Nhưng ở trong sự tể trị toàn hảo của Đức Chúa Trời, sự chịu khổ của ông có một mục đích rất rõ rệt. Khi Piper giải thích: “Tôi được thuyết phục bởi Kinh Thánh và từ công tác truyền giáo trong lịch sử rằng ý định của Đức Chúa Trời đối với công tác truyền giáo thế giới và sự hoàn thành ý định của Ngài phải bao gồm sự chịu khổ của những người hầu việc và các giáo sĩ của Ngài”.

Vốn dĩ là tài liệu để giúp đỡ các mục sư, tiểu sử về Judson giờ đây đã có định dạng sách điện tử để giúp chúng ta đưa ra câu hỏi thách thức tương tự: “Đức Chúa Trời có kêu gọi chúng ta chịu hết những gì còn lại trong sự chịu khổ của Đấng Christ, để hạt giống lúa mì rơi xuống đất và chết đi, để từ bỏ chính mạng sống mình trong thế gian, để được sống đến đời đời và kết quả thật nhiều chăng?”