Adoniram Judson

Tất cả cho Burma

Không có quốc gia nào đóng cửa khi những người nam và người nữ chọn từ bỏ cuộc đời mình vì Phúc Âm. Là giáo sĩ hải ngoại đầu tiên từ châu Mỹ, Adoniram muốn nhìn thấy Tin Lành đến với vùng đất bí ẩn của người Burma. Khao khát ấy đã bị dập tắt, nhưng với giá trả không tưởng. Adoniram đã trải qua đói khát, tù đày, bị tra tấn cả trên đất liền và trên biển chỉ để nhìn thấy gia đình, cộng sự và bạn bè phải ra đi.

Dù đau lòng và mệt mỏi, Adoniram đã dịch toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng Burmese. Cho đến ngày nay, chỉ có bản dịch Kinh Thánh tiếng Burmese của ông vẫn còn được sử dụng. Adoniram và người vợ đầu tiên là Ann đã thắp lên ngọn lửa Phúc Âm ở Burma, tình yêu mà họ dành cho người Burma là một câu chuyện cảm động về sự hy sinh và tận hiến đến cùng.