Andrew Fuller

Andrew Fuller

Desiring God

Andrew Fuller là một nhà tư tưởng, một người theo thuyết Calvin và “người giữ dây thừng” của phong trào truyền giáo hiện đại vào thế kỷ 19.

David Brainerd

David Brainerd

Tiên Phong

Hãy nhìn vào cuộc đời của David Brainerd để thừa nhận rằng có một câu chuyện không nói về lý do bị đuổi học, mà nói về công tác của Đức Chúa Trời đã làm qua một người chỉ vỏn vẹn vài năm từ lúc bị đuổi học cho đến khi qua đời.

Đấng Christ tối thượng

Đấng Christ tối thượng

Tiên Phong

Kinh Thánh bày tỏ cách thuyết phục sứ điệp Phúc Âm tối thượng về Chúa Jêsus. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thúc đẩy mọi người lắng nghe Phúc …

Phúc Âm cho Cơ Đốc nhân

Phúc Âm cho Cơ Đốc nhân

Tiên Phong

Hãy cùng suy gẫm ai mới là người cần Phúc Âm? Có phải Phúc Âm chỉ dành cho người chưa tin?

Tôn Jêsus là Chúa

Tôn Jêsus là Chúa

Tiên Phong

Cơ Đốc nhân tin rằng con người phải có quyền lợi cá nhân. Do đó, chúng ta không có hành động đức tin và thờ phượng nào lớn hơn bằng từ bỏ quyền tự quyết ở dưới chân Chúa Jêsus.

Dám sống trên bờ vực

Dám sống trên bờ vực

Tiên Phong

Bằng những câu chuyện có thật về việc sống trên bờ vực và một nghiên cứu về Kinh Thánh, tác giả Loren Cunningham minh họa làm thế nào để tin cậy Đức Chúa Trời can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc đời.

Đừng lãng phí bệnh ung thư

Đừng lãng phí bệnh ung thư

Tiên Phong

Cơ Đốc nhân được kêu gọi phải làm gì khi bệnh ung thư xuất hiện trong thân thể của chúng ta, hay là của bạn bè và người thân của mình?

Tin mừng lớn

Tin mừng lớn

Tiên Phong

Quyển sách 25 ngày tĩnh nguyện của tác giả John Piper muốn giúp chúng ta tập chú vào Đấng Christ là trọng tâm của Mùa Vọng.

Các nền tảng của ân điển

Các nền tảng của ân điển

Tiên Phong

Hiểu rõ giáo lý về ân điển sẽ nhìn thấy một bức tranh rõ ràng về uy quyền tể trị, lòng thương xót và sự oai nghi của Đức Chúa …

cha mẹ

Cha mẹ

Tiên Phong

Tiếng gọi của chúng ta trong vai trò làm cha mẹ là gì? Trong lúc phải giặt đồ, sắp xếp xe cộ và những cuộc cãi vả chẳng đi tới …

Zinzendorf

Bá tước Zinzendorf

Tiên Phong

Một Cơ Đốc nhân trưởng thành ở tuổi còn trẻ, bá tước Nicolaus Ludwig von Zinzendorf không sống với ý nguyện của gia đình. Thay vì trở thành một nhà ngoại giao, vị bá tước đã trở thành cha thuộc linh cho hàng triệu người.

Hãy để mọi dân tộc reo vui

Hãy để mọi dân tộc reo vui

Tiên Phong

Sự thờ phượng là mục tiêu tối hậu của Hội thánh. Sự thờ phượng đúng đắn là nhiên liệu thôi thúc các giáo sĩ đi ra. Trong quyển Hãy để …

Những công cụ thiết yếu của ân điển

Những công cụ thiết yếu của ân điển

Tiên Phong

Tác giả đưa ra ba món quà của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tin kính là: Kinh Thánh, cầu nguyện và dự phần vào sinh hoạt lẫn mục vụ của Hội thánh địa phương.

Tin lành là gì

Tin lành là gì

Tiên Phong

Tin lành là gì? Dường như đây là một câu hỏi dễ, nhưng lại nổi tiếng với những đáp ứng vô cùng nóng hổi, thậm chí là ở trong Hội …

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tiên Phong

Kinh Thánh là trung tâm của đức tin Cơ Đốc. Nhưng điều nầy dẫn đến một thắc mắc: tại sao chúng ta nên tin cậy Kinh Thánh? Quyển sách nầy …

Chúa Jêsus là ai

Chúa Jêsus là ai

Tiên Phong

Một sử gia nổi tiếng đã từng nói rằng: cho dù cá nhân chúng ta nghĩ gì về Ngài đi nữa, thì Đức Chúa Jêsus Christ vẫn là nhân vật …

Vết thương

Vết thương

Tiên Phong

Ba mươi bài tĩnh nguyện ngắn của David Mathis sẽ giúp chúng ta nhìn thật kỹ vào sự sống, sự chịu chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Nhiều …

Giúp đỡ trẻ em hiểu đúng Phúc âm

Giúp đỡ trẻ em hiểu đúng Phúc âm

Tiên Phong

Tài liệu nầy bao gồm: chuẩn bị tấm lòng của trẻ để lắng nghe Phúc âm, xác định tình trạng tăng trưởng thuộc linh, truyền đạt những lẽ thật trọng …

Thần học Cải chánh Thanh Giáo

Thần học Cải chánh Thanh giáo

Tiên Phong

“Thần học Cải chánh Thanh giáo là một tựa đề có hai nghĩa rất tinh tế. Chắc hẳn sẽ mang đến những điều hứa hẹn – thần học trong phong …

Được gọi để rao giảng

Được gọi để rao giảng

Tiên Phong

Hội thánh rất cần những người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để rao giảng Lời Chúa bằng quyền phép và sự rõ ràng. Các nhà truyền đạo không …

Biết tội lỗi

Biết tội lỗi

Tiên Phong

Chúng ta không nói nhiều về tội lỗi ngày hôm nay nữa. Các nhà Thanh Giáo hiểu và nói rõ về quyền lực của tội lỗi một cách rất sâu …

Thần học Thanh Giáo

Thần học Thanh giáo

Tiên Phong

Quyển sách Thần học Thanh Giáo đưa ra một giải pháp đột phá về sự dạy dỗ của Thanh Giáo đối với các giáo lý Cải chánh quan trọng nhất, …

Martin Luther - Thắp lên ánh sáng

Martin Luther

Tiên Phong

Vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, vị tu sĩ và học giả Martin Luther đã đóng một mẫu giấy lên cửa nhà thờ ở Wittenberg, Đức. Trong đó có …

Đói khát Đức Chúa Trời

Đói khát Đức Chúa Trời

Tiên Phong

Có một sự đói khát Đức Chúa Trời. Có thể được đánh thức. Tôi mời bạn từ bỏ những ảnh hưởng chán chường của đồ ăn và những nguy hiểm …

Đường hẹp, cửa hẹp

Đường hẹp, cửa hẹp

Tiên Phong

Paul Washer nhắc nhở chúng ta về con đường theo Chúa là đường hẹp, người nào đi trên đường ấy sẽ kết quả và được yên nghỉ trên nền vững chắc của Lời Chúa.

Nhin thay va say me Jesus Christ

Nhìn thấy và Say mê Jêsus Christ

Tiên Phong

Chúa Jêsus là ai? Bạn chưa bao giờ gặp Ngài trực tiếp, bạn cũng không biết ai đã gặp Ngài như thế. Nhưng có một cách để biết Ngài là …