Tôn Jêsus là Chúa

Tôn Jêsus là Chúa

Tiên Phong

Cơ Đốc nhân tin rằng con người phải có quyền lợi cá nhân. Do đó, chúng ta không có hành động đức tin và thờ phượng nào lớn hơn bằng từ bỏ quyền tự quyết ở dưới chân Chúa Jêsus.

Dám sống trên bờ vực

Dám sống trên bờ vực

Tiên Phong

Bằng những câu chuyện có thật về việc sống trên bờ vực và một nghiên cứu về Kinh Thánh, tác giả Loren Cunningham minh họa làm thế nào để tin cậy Đức Chúa Trời can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc đời.

Những công cụ thiết yếu của ân điển

Những công cụ thiết yếu của ân điển

Tiên Phong

Tác giả đưa ra ba món quà của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tin kính là: Kinh Thánh, cầu nguyện và dự phần vào sinh hoạt lẫn mục vụ của Hội thánh địa phương.

Đói khát Đức Chúa Trời

Đói khát Đức Chúa Trời

Tiên Phong

Có một sự đói khát Đức Chúa Trời. Có thể được đánh thức. Tôi mời bạn từ bỏ những ảnh hưởng chán chường của đồ ăn và những nguy hiểm …

Nhin thay va say me Jesus Christ

Nhìn thấy và Say mê Jêsus Christ

Tiên Phong

Chúa Jêsus là ai? Bạn chưa bao giờ gặp Ngài trực tiếp, bạn cũng không biết ai đã gặp Ngài như thế. Nhưng có một cách để biết Ngài là …

Chúa thật như lời

Chúa thật như Lời

Tiên Phong

Quyển sách “Chúa thật như Lời” sẽ giúp bạn hiểu Kinh Thánh nói gì về Kinh Thánh và những đặc điểm quan trọng góp phần vào sự tồn tại lâu dài của Kinh Thánh.

Kinh ngạc vì Đức Chúa Trời

Kinh ngạc vì Đức Chúa Trời

Tiên Phong

Hơn ba mươi năm, John Piper đã giữ vai trò mục sư trong nhiều hoàn cảnh cam go và cam bất thường tại thành phố Minneapolis, rao giảng cho hội …

Gia Tri Cot Loi

Giá trị cốt lõi

Tiên Phong

Thanh Niên Với Sứ Mạng (YWAM) là một phong trào Cơ Đốc rất đặt biệt. Kể từ năm 1960, YWAM đã sai các giáo sĩ trẻ đi ra như nước …

Don't Waste Your Life

Đừng lãng phí cuộc đời

Tiên Phong

Giấc mơ Mỹ khiến mọi người phải lao mình vào đủ loại trò tiêu khiển vô vị, cuộc sống phải thật thành công, tiện nghi và vui vẻ mới là …