Đừng lãng phí bệnh ung thư

Đừng lãng phí bệnh ung thư

Tiên Phong

Cơ Đốc nhân được kêu gọi phải làm gì khi bệnh ung thư xuất hiện trong thân thể của chúng ta, hay là của bạn bè và người thân của mình?

Tin mừng lớn

Tin mừng lớn

Tiên Phong

Quyển sách 25 ngày tĩnh nguyện của tác giả John Piper muốn giúp chúng ta tập chú vào Đấng Christ là trọng tâm của Mùa Vọng.

Martin Luther - Thắp lên ánh sáng

Martin Luther

Tiên Phong

Vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, vị tu sĩ và học giả Martin Luther đã đóng một mẫu giấy lên cửa nhà thờ ở Wittenberg, Đức. Trong đó có …

Phúc âm của Jesus Christ

Phúc âm của Jêsus Christ

Tiên Phong

Nếu muốn biết thêm về sứ điệp căn bản của Phúc âm hoặc ai đó trình bày lẽ thật về Đấng Christ, thì đây là quyển sách sẽ giúp bạn biết được Tin lành mà thế giới đã từng được nghe.

Adoniram Judson

Adoniram Judson

Tiên Phong

Hãy sốt sắng mà xem xét vai trò của chúng ta trong việc hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Đó là lời nài xin chủ yếu của John Piper khi ông …

Vi-rút Corona và Đấng Christ

Vi-rút Corona và Đấng Christ

Tiên Phong

Trong quyển Vi-rút Corona và Đấng Christ, John Piper mời độc giả ở khắp nơi trên thế giới cùng đứng trên Hòn đá vững bền là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài …