Kinh ngạc vì Đức Chúa Trời

Kinh ngạc vì Đức Chúa Trời

Tiên Phong

Hơn ba mươi năm, John Piper đã giữ vai trò mục sư trong nhiều hoàn cảnh cam go và cam bất thường tại thành phố Minneapolis, rao giảng cho hội …

Chấm dứt nạn đói Kinh Thánh

Chấm dứt nạn đói Kinh Thánh

Tiên Phong

Sự nghèo đói lớn nhất trên thế giới là những người không có Kinh Thánh. Một trăm tám mươi triệu người không có Kinh Thánh trong tiếng mẹ đẻ của …

Quyen sach

Quyển sách biến đổi các dân tộc

Tiên Phong

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những nguyên tắc cơ bản là chìa khóa để giải quyết từng nan đề mà chúng ta đang đối diện trong thế kỷ 21. Câu trả lời nằm ở trong một quyển sách, đó là Kinh Thánh.

Lieu Linh La Dung

Liều lĩnh là đúng

Tiên Phong

Một lựa chọn ngay trước mặt: lãng phí cuộc đời hay sống liều lĩnh. Ngồi ngoài cuộc hay ở trong cuộc chơi nầy. Rốt cuộc thì cuộc sống không dễ …