Tôn Jêsus Là Chúa

Tôn Jêsus là Chúa

Tiên Phong

Cơ Đốc nhân tin rằng con người phải có quyền lợi cá nhân. Do đó, chúng ta không có hành động đức tin và thờ phượng nào lớn hơn bằng từ bỏ quyền tự quyết ở dưới chân Chúa Jêsus.

Dám Sống Trên Bờ Vực

Dám sống trên bờ vực

Tiên Phong

Bằng những câu chuyện có thật về việc sống trên bờ vực và một nghiên cứu về Kinh Thánh, tác giả Loren Cunningham minh họa làm thế nào để tin cậy Đức Chúa Trời can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc đời.

Những Công Cụ Thiết Yếu Của ân điển

Những công cụ thiết yếu của ân điển

Tiên Phong

Tác giả đưa ra ba món quà của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tin kính là: Kinh Thánh, cầu nguyện và dự phần vào sinh hoạt lẫn mục vụ của Hội thánh địa phương.

Tin lành là gì

Tin lành là gì

Tiên Phong

Quyển sách “Tin Lành là gì?” tra xét cẩn thận từng đề tài và khám phá những tác động của Tin lành ở trên mỗi cá nhân, Hội thánh và thế giới.

Chúa Jêsus là ai

Chúa Jêsus là ai

Tiên Phong

Quyển sách “Chúa Jêsus là ai” là một dẫn nhập ngắn gọn về cuộc đời, lời nói và sự chịu khổ của Ngài.

Đói Khát Đức Chúa Trời

Đói khát Đức Chúa Trời

Tiên Phong

Có một sự đói khát Đức Chúa Trời. Có thể được đánh thức. Tôi mời bạn từ bỏ những ảnh hưởng chán chường của đồ ăn và những nguy hiểm …

Đường hẹp, cửa hẹp

Đường hẹp, cửa hẹp

Tiên Phong

Paul Washer nhắc nhở chúng ta về con đường theo Chúa là đường hẹp, người nào đi trên đường ấy sẽ kết quả và được yên nghỉ trên nền vững chắc của Lời Chúa.

Nhin Thay Va Say Me Jesus Christ

Nhìn thấy và Say mê Jêsus Christ

Tiên Phong

Chúa Jêsus là ai? Bạn chưa bao giờ gặp Ngài trực tiếp, bạn cũng không biết ai đã gặp Ngài như thế. Nhưng có một cách để biết Ngài là …

Chúa thật như lời

Chúa thật như Lời

Tiên Phong

Quyển sách “Chúa thật như Lời” sẽ giúp bạn hiểu Kinh Thánh nói gì về Kinh Thánh và những đặc điểm quan trọng góp phần vào sự tồn tại lâu dài của Kinh Thánh.

Kinh ngạc vì Đức Chúa Trời

Kinh ngạc vì Đức Chúa Trời

Tiên Phong

Hãy lắng nghe tác giả, mục sư và lãnh đạo Cơ Đốc chia sẻ mười lẽ thật đầy kinh ngạc đã nâng đỡ mọi thứ trong cuộc đời ông.

Phúc âm của Jesus Christ

Phúc âm của Jêsus Christ

Tiên Phong

Nếu muốn biết thêm về sứ điệp căn bản của Phúc Âm hoặc ai đó trình bày lẽ thật về Đấng Christ, thì đây là quyển sách sẽ giúp chúng ta biết Tin lành mà thế giới đã từng được nghe.

Chấm dứt nạn đói Kinh Thánh

Chấm dứt nạn đói Kinh Thánh

Tiên Phong

Sự nghèo đói lớn nhất trên thế giới là những người không có Kinh Thánh. Một trăm tám mươi triệu người không có Kinh Thánh trong tiếng mẹ đẻ của họ.

Phải chăng đó là Ngài thưa Chúa

Phải chăng đó là Ngài thưa Chúa

Tiên Phong

Hướng dẫn thực tiễn về lắng nghe tiếng Chúa cho thấy cách một người đàn ông bình thường cam kết lắng nghe Chúa và vâng lời Ngài, trở thành người …

Quyen Sach

Quyển sách biến đổi các dân tộc

Tiên Phong

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những nguyên tắc cơ bản là chìa khóa để giải quyết từng nan đề mà chúng ta đang đối diện trong thế kỷ 21. Câu trả lời nằm ở trong một quyển sách, đó là Kinh Thánh.

Lieu Linh La Dung

Liều lĩnh là đúng

Tiên Phong

Hãy để quyển sách Liều lĩnh là đúng giúp bạn thấy được niềm vui khi sống bằng đức tin và cuộc đời phước hạnh khi bỏ hết mọi thứ mà lệ thuộc vào Chúa Jêsus.

Don't Waste Your Life

Đừng lãng phí cuộc đời

Tiên Phong

Giấc mơ Mỹ khiến mọi người phải lao mình vào đủ loại trò tiêu khiển vô vị, cuộc sống phải thật thành công, tiện nghi và vui vẻ mới là …