Thiên Lộ Lịch Trình Của Cơ Đốc Nhí

Thiên Lộ Lịch Trình Của Cơ Đốc Nhí

Tiên Phong

Quyển sách này sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ “lữ khách” tiếp theo tin cậy Lời của Đức Vua, theo đường của Đức Vua và tìm thành của Đức Vua.

Đấng Christ Tối Thượng

Đấng Christ tối thượng

Tiên Phong

Kinh Thánh bày tỏ cách thuyết phục sứ điệp Phúc Âm tối thượng về Chúa Jêsus. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thúc đẩy mọi người lắng nghe Phúc …

Các nền tảng của ân điển

Các nền tảng của ân điển

Tiên Phong

Hiểu rõ giáo lý về ân điển sẽ nhìn thấy một bức tranh rõ ràng về uy quyền tể trị, lòng thương xót và sự oai nghi của Đức Chúa …

cha mẹ

Cha mẹ

Tiên Phong

Tiếng gọi của chúng ta trong vai trò làm cha mẹ là gì? Trong lúc phải giặt đồ, sắp xếp xe cộ và những cuộc cãi vả chẳng đi tới …

Hãy để mọi dân tộc reo vui

Hãy để mọi dân tộc reo vui

Tiên Phong

Sự thờ phượng là mục tiêu tối hậu của Hội thánh. Sự thờ phượng đúng đắn là nhiên liệu thôi thúc các giáo sĩ đi ra. Trong quyển Hãy để …

Vết thương

Vết thương

Tiên Phong

Ba mươi bài tĩnh nguyện ngắn của David Mathis sẽ giúp chúng ta nhìn thật kỹ vào sự sống, sự chịu chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Nhiều …

Thần học Cải chánh Thanh Giáo

Thần học Cải chánh Thanh giáo

Tiên Phong

“Thần học Cải chánh Thanh giáo là một tựa đề có hai nghĩa rất tinh tế. Chắc hẳn sẽ mang đến những điều hứa hẹn – thần học trong phong …

Được gọi để rao giảng

Được gọi để rao giảng

Tiên Phong

Hội thánh rất cần những người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để rao giảng Lời Chúa bằng quyền phép và sự rõ ràng. Các nhà truyền đạo không …

Biết tội lỗi

Biết tội lỗi

Tiên Phong

Chúng ta không nói nhiều về tội lỗi ngày hôm nay nữa. Các nhà Thanh Giáo hiểu và nói rõ về quyền lực của tội lỗi một cách rất sâu …

Thần học Thanh Giáo

Thần học Thanh giáo

Tiên Phong

Quyển sách Thần học Thanh Giáo đưa ra một giải pháp đột phá về sự dạy dỗ của Thanh Giáo đối với các giáo lý Cải chánh quan trọng nhất, …

Nhìn thấy tận mắt

Nhìn thấy tận mắt

Tiên Phong

Steve Goode và Marie Bentley, hai trái tim yêu nhau từ thời trung học ở Tennessee, không thể hình dung được mọi thứ diễn ra sau nhiều năm phục vụ …

Calvin

John Calvin về đời sống Cơ Đốc

Tiên Phong

John Calvin được vài người yêu mến và nhiều người phỉ báng, ông là nhân vật hiên ngang trong lịch sử Cơ Đốc giáo. Trong quyển Calvin về nếp sống …

Lewis

C.S. Lewis về đời sống Cơ Đốc

Tiên Phong

C.S. Lewis xuất sắc trong việc vạch trần những sâu thẳm trong lòng người, cả cái tốt lẫn cái xấu, cái hay và cái dở. Từ khoa học viễn tưởng …