Dám sống trên bờ vực

Dám sống trên bờ vực

Tiên Phong

Bằng những câu chuyện có thật về việc sống trên bờ vực và một nghiên cứu về Kinh Thánh, tác giả Loren Cunningham minh họa làm thế nào để tin cậy Đức Chúa Trời can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc đời.

Zinzendorf

Bá tước Zinzendorf

Tiên Phong

Một Cơ Đốc nhân trưởng thành ở tuổi còn trẻ, bá tước Nicolaus Ludwig von Zinzendorf không sống với ý nguyện của gia đình. Thay vì trở thành một nhà ngoại giao, vị bá tước đã trở thành cha thuộc linh cho hàng triệu người.

Những công cụ thiết yếu của ân điển

Những công cụ thiết yếu của ân điển

Tiên Phong

Tác giả đưa ra ba món quà của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta tăng trưởng trong sự tin kính là: Kinh Thánh, cầu nguyện và dự phần vào sinh hoạt lẫn mục vụ của Hội thánh địa phương.

Tin lành là gì

Tin lành là gì

Tiên Phong

Tin lành là gì? Dường như đây là một câu hỏi dễ, nhưng lại nổi tiếng với những đáp ứng vô cùng nóng hổi, thậm chí là ở trong Hội …

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tiên Phong

Kinh Thánh là trung tâm của đức tin Cơ Đốc. Nhưng điều nầy dẫn đến một thắc mắc: tại sao chúng ta nên tin cậy Kinh Thánh? Quyển sách nầy …

Chúa Jêsus là ai

Chúa Jêsus là ai

Tiên Phong

Một sử gia nổi tiếng đã từng nói rằng: cho dù cá nhân chúng ta nghĩ gì về Ngài đi nữa, thì Đức Chúa Jêsus Christ vẫn là nhân vật …

Đói khát Đức Chúa Trời

Đói khát Đức Chúa Trời

Tiên Phong

Có một sự đói khát Đức Chúa Trời. Có thể được đánh thức. Tôi mời bạn từ bỏ những ảnh hưởng chán chường của đồ ăn và những nguy hiểm …

Đường hẹp, cửa hẹp

Đường hẹp, cửa hẹp

Tiên Phong

Paul Washer nhắc nhở chúng ta về con đường theo Chúa là đường hẹp, người nào đi trên đường ấy sẽ kết quả và được yên nghỉ trên nền vững chắc của Lời Chúa.