Phúc Âm Cho Cơ Đốc Nhân

Phúc Âm cho Cơ Đốc nhân

Tiên Phong

Hãy cùng suy gẫm ai mới là người cần Phúc Âm? Có phải Phúc Âm chỉ dành cho người chưa tin?

Tin mừng lớn

Tin mừng lớn

Tiên Phong

Quyển sách 25 ngày tĩnh nguyện của tác giả John Piper muốn giúp chúng ta tập chú vào Đấng Christ là trọng tâm của Mùa Vọng.

Zinzendorf

Bá tước Zinzendorf

Tiên Phong

Một Cơ Đốc nhân trưởng thành ở tuổi còn trẻ, bá tước Nicolaus Ludwig von Zinzendorf không sống với ý nguyện của gia đình. Thay vì trở thành một nhà ngoại giao, vị bá tước đã trở thành cha thuộc linh cho hàng triệu người.

Tin lành là gì

Tin lành là gì

Tiên Phong

Tin lành là gì? Dường như đây là một câu hỏi dễ, nhưng lại nổi tiếng với những đáp ứng vô cùng nóng hổi, thậm chí là ở trong Hội …

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tại sao tin cậy Kinh Thánh

Tiên Phong

Kinh Thánh là trung tâm của đức tin Cơ Đốc. Nhưng điều nầy dẫn đến một thắc mắc: tại sao chúng ta nên tin cậy Kinh Thánh? Quyển sách nầy …

Chúa Jêsus là ai

Chúa Jêsus là ai

Tiên Phong

Một sử gia nổi tiếng đã từng nói rằng: cho dù cá nhân chúng ta nghĩ gì về Ngài đi nữa, thì Đức Chúa Jêsus Christ vẫn là nhân vật …

Gia Tri Cot Loi

Giá trị cốt lõi

Tiên Phong

Thanh Niên Với Sứ Mạng (YWAM) là một phong trào Cơ Đốc rất đặt biệt. Kể từ năm 1960, YWAM đã sai các giáo sĩ trẻ đi ra như nước …