Quy định

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc chia sẻ tài liệu của chúng tôi. Mọi tài liệu được xuất bản tại tienphong.org đều được bảo vệ bản quyền và chúng tôi muốn chia sẻ nội dung đến mọi nơi, vì thế chúng tôi rất muốn quản lý tốt những tài liệu này và tôn trọng tác quyền mà chúng tôi được phép chia sẻ. Trang web này là nơi tốt nhất để bạn truy cập nội dung của chúng tôi và chia sẻ nội dung đó với những người khác, chúng tôi khuyến khích bạn hướng dẫn mọi người tìm đến trang web này. Nếu bạn muốn tải xuống các tài liệu để sử dụng cho cá nhân hoặc chia sẻ với người khác, chúng tôi có ba hạng mục chính, mỗi hạng mục có quyền hạn khác nhau, xin vui lòng xem xét kỹ.

Tài liệu của Mục vụ Tiên Phong

Nội dung của Mục vụ Tiên Phong thuộc quyền sở hữu của Mục vụ Tiên Phong, đây là mục vụ giữ bản quyền tất cả các tài liệu đã được xuất bản có tên hiệu của Mục vụ Tiên Phong. Bạn có thể tự do sử dụng, chia sẻ và sao chép nội dung này cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại (không bán hoặc kiếm tiền) với điều kiện là khi xuất bản nội dung văn bản trực tuyến hoặc in ấn, chỉ sử dụng các trích dẫn và đoạn trích chứ không phải toàn bộ tác phẩm.

Đối với nội dung âm thanh và video trực tuyến, bạn có thể sử dụng toàn bộ nội dung gốc, không có thay đổi, từ trang web này vào một trang web khác nhưng không được sao chép, phân phối lại hoặc tải lên bằng các phương pháp khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Mục vụ Tiên Phong.

Xin bao gồm thông tin này sao cho phù hợp:

Mục vụ Tiên Phong ra đời để chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Một số sách của các tác giả mà Mục vụ Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản trên trang web này có giấy phép hạn chế của nhà xuất bản. Giấy phép hạn chế này giới hạn việc sử dụng trên trang web, nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web với mục đích khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà xuất bản để được cấp phép.

Tài liệu của các đơn vị khác ngoài Mục vụ Tiên Phong

Tài liệu của các đơn vị khác thuộc quyền sở hữu của các đơn vị đó, trừ khi có chỉ định khác. Chúng tôi được các đơn vị đó cho phép chuyển ngữ và phân phối nội dung của họ trên trang web này. Tuy nhiên, bất kỳ mục đích sử dụng nào khác ngoài trang web của chúng tôi đều cần có sự cho phép của đơn vị và chủ sở hữu bản quyền của tài liệu đó, nếu không phải của Mục vụ Tiên Phong. Để liên hệ với các đơn vị cho phép xuất bản tài liệu của họ trên trang web này, xin vui lòng truy cập trang web của họ.