fbpx

"Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất ở trong tôi, khi tôi được thỏa mãn nhất ở trong Ngài"

Kết nối:
Nhìn thấy và Say mê Jêsus Christ đã xuất bản tại Việt Nam. Truy cập Facebook nhanh để biết thêm nhé!

Đăng ký

Tham gia để nhận tin 
SUBSCRIBE!