Hủy dâng hiến

Mục vụ Tiên Phong

Chân thành cảm ơn bạn đã dâng hiến hỗ trợ Mục vụ Tiên Phong trong thời gian qua. Bạn đã hủy kết ước dâng hiến cho Mục vụ Tiên Phong. Nếu bạn cần chia sẻ hoặc muốn nhắn nhủ với chúng tôi điều gì khác, xin hãy điền vào đơn dưới đây. Chúng tôi rất mong được lắng nghe tâm tình của bạn.