Trở thành đơn vị hợp tác

1. Làm thế nào để đăng ký đồng công với Mục vụ Tiên Phong?
Chúng tôi đang có các cửa hàng sách Cơ Đốc nhận ký gửi sách ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị em muốn hợp tác với chúng tôi để nhận ký gửi sách, vui lòng điền thông tin vào mẫu này.

2. Làm thế nào để chuyển khoản tiền sách cho Mục vụ Tiên Phong?
Anh chị em có thể lựa chọn thanh toán trước hoặc trả sau tuỳ vào số lượng. Chúng tôi sẽ xác nhận sau khi anh chị em hoàn thành mẫu đăng ký.

3. Chính sách đổi và trả hàng
Chúng tôi chấp nhận đổi trả sách nếu rủi ro là do in ấn hoặc có rủi ro trong quá trình vận chuyển sách từ kho của chúng tôi đến địa điểm nhận ký gửi của anh chị em trong vòng 30 ngày.
     Chúng tôi vui lòng nhận trả sách sau khi hết hợp đồng nhận ký gửi. Chúng tôi yêu cầu anh chị em xác nhận lại chất lượng sách:
     . bìa và ruột còn nguyên
     . không có hư hại
     . không bị mốc, cháy, mất gốc, ướt,…
     . vẫn còn bán được
     . chỉ trả lại của MVTP
     . tình trạng trả về không bị hư hại
Anh chị em có thể trả sách về lại cho chúng tôi và chịu toàn bộ phí giao hàng và phí bảo quản từ cửa hàng của anh chị em về đến kho của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có rủi ro xảy ra trong quá trình kiện hàng về lại kho, anh chị em cần chi trả phí rủi ro này cho chúng tôi tùy theo mức độ hư hỏng nặng nhẹ.
     Xin liên hệ để biết địa chỉ đổi trả hàng.

4. Làm sao có hình ảnh chất lượng để quảng cáo sách của Mục vụ Tiên Phong?
Chúng tôi sẽ cung cấp hình ảnh và tài liệu đọc thử nếu cần, xin anh chị em nhớ đánh dấu trong đơn đăng ký của mình.

5. Tôi có câu hỏi khác
Vui lòng liên hệ qua địa chỉ [email protected]