Hãy theo ta

"theo ta" – Lu-ca 14:27
Image

Góc nhìn của Tiên Phong
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

18 Th4, 2024
|  23 phút

Đi theo Đức Chúa Jêsus Christ là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong đời. Bạn sẽ theo đuổi mục đích lớn nhất trong cuộc đời – đó là sự vinh hiển chỉ thuộc về Đấng Christ mà thôi. Bạn sẽ được đáp ứng nhu cầu lớn nhất trong cuộc sống – sự tha thứ tội lỗi chỉ có Chúa Jêsus mới ban cho bạn. Bạn sẽ nhận được niềm vui lớn nhất trong đời – niềm vui chỉ đến từ việc nhận biết Đấng Christ. Bạn sẽ có mối liên hệ hợp tác lớn nhất trong cuộc sống – đó là mối thông công gần gũi với Chúa Jêsus. Bạn sẽ nhận được sự dạy dỗ vĩ đại nhất trong cuộc đời – đó là sự khôn ngoan chỉ tìm thấy ở trong Đấng Christ. Bạn sẽ có được sức mạnh lớn nhất trong đời sống – đó là ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ để sống đắc thắng. Bạn sẽ đi đến nơi tuyệt vời nhất sau khi qua đời – đó là sự hiện diện của Chúa Jêsus ở thiên quốc.

Không có hành trình nào sánh bằng. Bạn sẽ xuất phát từ tình trạng hiện tại đến trạng thái mà bạn rất cần. Bạn sẽ trải qua mọi kinh nghiệm trong cuộc sống, bao gồm cả tuyệt vời nhất và tối tăm nhất. Khi đi cùng Đấng Christ, bạn sẽ sống theo ý muốn của Chúa. Khi đi theo dấu chân của Ngài, bạn sẽ tìm thấy mục đích vì sao Chúa tạo nên con người. Xa hơn nữa, bạn sẽ trở về thiên quốc là nơi Chúa ngự. Không có hành trình nào trong đời này sánh bằng hành trình đi theo Chúa Jêsus.

Hành trình thuộc linh

Khi Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta đi theo Ngài, Chúa đang so sánh Cơ Đốc giáo với con đường mà những người theo Ngài phải đi. Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta dấn thân vào hành trình thuộc linh này. Nhờ ơn thiên triệu, Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta đi cùng Chúa trên đất. Chúa không thúc ép chúng ta bước đi với Chúa theo nghĩa đen. Những điều Chúa đòi hỏi còn sâu xa hơn cả việc đi trên con đường bụi bặm. Thay vào đó, Chúa đang phán về mặt thuộc linh. Chúa kêu gọi chúng ta đi theo Ngài bằng chính tấm lòng của chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta bước đi trong đức tin và đi theo dẫn dắt của Ngài ở trong cuộc đời.

Chúng ta hãy suy xét cách cẩn thận những điều Chúa Jêsus đã phán cách đây hai ngàn năm.

Hành trình thuộc linh này ám chỉ đến cách chúng ta đang sống mỗi ngày như thế nào. Điều này liên quan đến diễn biến ở trong đời sống của chúng ta. Chúa Jêsus đang ám chỉ con đường mà chúng ta theo đuổi và những lựa chọn của chúng ta ở trong thế gian. Hành trình này đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ, hành động và thậm chí động cơ và khao khát của chúng ta nữa. Chúa Jêsus đang ám chỉ những diễn biến ở trong tâm hồn của chúng ta, thôi thúc và dẫn dắt chúng ta.

Khi Chúa gọi

Trọng tâm trong mấy trang này là cuộc gặp gỡ đặc biệt của Chúa Jêsus với một đám đông đi theo Ngài. Phần lớn họ đều có biểu hiện ấn tượng là môn đồ của Ngài. Họ đang đi với Chúa và chú ý đến lời của Ngài. Họ ở gần Ngài nhất. Nhưng thực tế hầu hết chỉ tò mò về Chúa Jêsus và phần lớn đều chưa có cam kết – và chưa cải đạo.

Đi theo Chúa Jêsus đã trở thành việc làm phổ biến và Chúa biết điều đó. Vì Chúa quan tâm nên Ngài đã dừng lại nói chuyện cùng họ. Những điều Chúa phán là mấy lời mạnh mẽ khiến việc đi theo Ngài không dễ dàng hơn mà khó khăn hơn. Chúa Jêsus mời gọi họ cam kết cả cuộc đời theo Ngài khi phán rằng:

Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười, và rằng: Người nầy khởi công xây, mà không thể làm xong được! Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe! (Lu-ca 14:26-35).

Không bọc đường

Những lời đầy thách thức này được Chúa Jêsus phán vào những ngày cuối của ba năm chức vụ, trong hành trình cuối cùng của Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem. Chỉ trong vài tháng nữa, Chúa sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự của người La Mã trong chính thành phố này, là cơ quan tôn giáo đầu não của Y-sơ-ra-ên. Chúa Jêsus chỉ còn rất ít thời gian trên đất. Đây không phải lúc để nói cách mập mờ. Cũng không phải lúc để tô vẽ sứ điệp hoặc nói suông trước đám đông. Vấn đề thì quá lớn, còn thời gian thì quá ngắn.

Trong giờ phút quan trọng ấy, Chúa Jêsus đã phán cách trực tiếp và khắt khe, thậm chí khiến họ thấy khó nghe. Nhưng đó là mấy lời cần thiết và thích hợp vào lúc bấy giờ. Giọng điệu mạnh mẽ phù hợp với trọng lượng của vấn đề. Những lời lẽ này nhằm đánh thức những kẻ đã chết về thuộc linh ở trong dân sự. Chúa Jêsus phải chia sẻ sứ điệp này để thu hút sự chú ý của những kẻ có sự thờ ơ. Chúa kêu gọi họ thực hiện một hành trình mới cùng với Ngài ở trong đời này để một ngày nào đó họ sẽ đến trước ngôi của Đức Chúa Trời. Những điều Chúa Jêsus đã phán cùng họ thì Ngài cũng phán với chúng ta nữa.

Điểm xuất phát

Hành trình này bắt đầu từ lúc chúng ta đặt niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Một người trở thành môn đồ của Chúa Jêsus khi người đó dâng trọn cuộc đời cho Ngài. Mối liên hệ này không bắt đầu khi chúng ta đơn giản gia nhập vào một tôn giáo hoặc cố gắng trở thành một người tốt. Thay vào đó, mọi chuyện bắt đầu khi chúng ta tiến đến chỗ dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải cam kết hết thảy mọi sự với Đức Chúa Jêsus Christ.

Đi theo Chúa Jêsus có nghĩa là không còn đi theo đường riêng của mình nữa.

Để bắt đầu hành trình này, chúng ta không mất gì cả. Việc lành không thể giúp chúng ta vững vàng ở trên con đường đi theo Chúa Jêsus. Chúng ta không cần phải trả phí để tham gia. Tiêu chuẩn đạo đức không thể đáp ứng nổi. Không có cấp độ thuộc linh nào để thăng tiến đâu. Không phải thực hiện lễ nghi nào cả. Không phải cử hành nghi thức nào hết. Chúng ta hoàn toàn không thể làm gì để xứng đáng bắt đầu hành trình này với Đấng Christ.

Chúng ta bước vào mối liên hệ này với Chúa bằng đức tin. Kinh Thánh chép rằng: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Nói cách khác, việc làm không thể cho chúng ta có được điểm xuất phát ở trong hành trình này. Thay vào đó, mọi thứ được thực hiện bằng đức tin nơi Chúa mà thôi.

Hành trình mới

Sự cam kết với Đức Chúa Jêsus Christ là điểm xuất phát của một hành trình mới. Trước đây, chúng ta đi theo đường lối của thế gian. Chúng ta đi theo xu hướng của thế giới. Đó là cuộc đời mà chúng ta làm điều mình thích, theo cách mình muốn, lúc nào cũng có, với ai cũng được. Chúng tôi đã từng đi trên đường rộng, chấp nhận mọi lối sống. Nhưng khi chúng ta đến với Đấng Christ bằng đức tin, hành trình mới bắt đầu dẫn chúng ta đi theo một ngã rẽ hoàn toàn mới.

Đi theo Chúa Jêsus có nghĩa là không còn đi theo đường riêng của mình nữa. Chúng ta không còn theo khuynh hướng đám đông nữa. Chúng ta bắt đầu đi trên con đường mới tiến tới một định hướng mới. Chúng ta đi như Chúa Jêsus đã đi và bắt chước Ngài. Chúng ta bắt đầu vâng lời Chúa như Chúa Jêsus đã làm khi còn trên đất. Chúng ta yêu thương mọi người như Chúa đã yêu họ, ngay cả những kẻ khó yêu nhất. Chúng ta cư xử như Chúa đã cư xử và phản ứng như Chúa đã phản ứng trong mọi tình huống. Chúng ta đối mặt nhiều thử thách trong cuộc sống như Chúa đã từng đối diện, bằng sự tin quyết hoàn toàn vào Đức Chúa Trời.

Hành trình đầy ích lợi

Đi theo Chúa Jêsus trong hành trình này ban cho chúng ta những phước hạnh lớn lao nhất chưa từng có. Khi dâng trọn cuộc đời cho Ngài, chúng ta được tha thứ tội lỗi ngay lập tức nhờ sự chết của Đấng Christ. Mọi tiền công của tội lỗi đều được xóa sạch trong thiên quốc. Mọi sự buộc tội chống lại chúng ta đều bị bỏ. Chúng ta được mặc lấy sự công bình trọn vẹn của Đấng Christ. Nhờ đó chúng ta được đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết trong thiên quốc. Bởi sự chết của Chúa Jêsus, chúng ta được tự do khỏi làm nô lệ của tội lỗi. Đấng Christ sống ở trong chúng ta, không bao giờ lìa bỏ chúng ta.

Khi đi theo Đấng Christ, chúng ta được dẫn dắt trong ý muốn của Đức Chúa Trời suốt cả cuộc đời. Con đường mà Đức Chúa Trời đã chọn cho chúng ta sẽ dẫn đến sự sống dư dật chỉ ở trong Chúa Jêsus mà thôi. Khi đi theo Chúa Jêsus, chúng ta sẽ nhận được phước hạnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi với Ngài, Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được “phước” cách thỏa lòng và vui sướng (Ma-thi-ơ 5:3-12). Chúa Jêsus ban Đức Thánh Linh cho người nào tin Ngài để họ thêm sức mạnh ở trong thế gian này (Ga-la-ti 14:16-17). Đức Thánh Linh là Thần Yên Ủi sẽ khuyên bảo và dìu dắt chúng ta trên con đường đã chọn. Đức Thánh Linh sẽ yên ủi chúng ta khi ngã lòng, khuyên bảo chúng ta khi tự mãn và cáo trách chúng ta khi lầm lạc.

Chúa Jêsus còn ban cho chúng ta sự bình an chẳng giống như thế gian cho (Giăng 14:27). Sự bình an này là sự bình tịnh trong tấm lòng giữa muôn vàn khó khăn. Chúa Jêsus cũng ban niềm vui cho người nào đi theo Ngài (Giăng 15:11). Chúa vùa giúp chúng ta sống đắc thắng trước những thử thách. Chúa giao thông với chúng ta khi bước đi với Ngài mỗi ngày. Chúa cung ứng sự dẫn dắt khi chúng ta vượt qua mê cung của thế gian này. Chúa tiếp trợ mọi nhu cầu của chúng ta tùy theo sự giàu vinh hiển của Ngài và khiến mọi thứ hiệp lại làm ích cho chúng ta.

Hành trình phải trả giá

Đi theo Chúa Jêsus là một hành trình phải trả giá đắt. Mối liên hệ này không được xem nhẹ. Quyết định này yêu cầu chúng ta phải cam kết trọn đời với Đức Chúa Jêsus Christ. Đến với Đấng Christ phải trở thành ưu tiên hàng đầu so với những mục tiêu khác trong cuộc sống. Ý chí của chúng ta phải đầu phục Chúa khi chúng ta tôn Ngài là Chúa. Con đường này đòi hỏi chúng ta phải hy sinh và có lúc phải chịu khổ vì Ngài nữa. Hãy biết rằng, Chúa Jêsus sẽ không đi theo chúng ta đâu, chúng ta được kêu gọi đi theo Ngài.

Đi theo Đấng Christ sẽ phải trả giá đắt. Chúng ta sẽ từ bỏ lối sống cũ và trừ bỏ hết tội lỗi trước đây. Chúng ta sẽ không sống thoải mái và không sống cho thế gian nữa. Chúng ta từ bỏ những thói quen cũ và thậm chí những mối quan hệ cũ. Chúng ta sẽ không làm theo ý riêng để điều khiển cuộc đời của mình nữa. Chúng ta sẽ tận dụng thời gian và của cải để truyền bá Phúc Âm. Chúng ta sẽ chịu khổ vì đi theo Ngài. Chúng ta sẽ đối diện với đủ kiểu chống đối và bắt bớ từ thế gian. Chúng ta thậm chí có thể mất mạng. Nhưng cuối cùng, chúng ta được nhiều hơn là mất.

Hành trình sẽ đi về đâu

Cuối cùng, hành trình này dẫn tới thiên quốc, là nơi Chúa đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Đi theo Chúa Jêsus trong đời này sẽ dẫn chúng ta bước vào sự hiện diện của Ngài ở trong nước hầu đến. Chúng ta sẽ ở trong nơi rất cao, là chỗ những kẻ tin trải các đời đang thờ phượng Chúa, đó là những kẻ đặt niềm tin nơi Ngài. Hành trình này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ muôn vàn thiên binh đang ngợi khen Ngài.

Chưa có hành trình nào dẫn tới đích đến đầy vinh hiển như thế bao giờ. Đi theo Chúa Jêsus sẽ dẫn chúng ta đến một nơi tốt hơn thế gian này rất nhiều. Tức là những nơi cao trên trời và trước ngôi của Đức Chúa Trời.

Bạn đang ở đâu?

Trước khi tiếp tục, tôi muốn hỏi rằng: Bạn đang ở đâu trong hành trình thuộc linh này với Đức Chúa Jêsus Christ? Bạn có phải là môn đồ thật của Chúa Jêsus không? Bạn đã bắt đầu đi với Ngài chưa? Bạn có giao phó cuộc đời của mình cho Ngài chưa? Hay bạn chỉ đang tìm hiểu? Tôi mong rằng bạn sẽ có quyết định dứt khoát để dâng trọn cuộc đời của mình cho Đấng Christ.

Đi theo Đấng Christ sẽ phải trả giá đắt.

Nếu bạn chưa phải là môn đồ của Chúa Jêsus, thì sứ điệp của Chúa đặc biệt dành cho bạn. Bài viết này sẽ cho bạn biết cách bắt đầu hành trình đức tin với Ngài. Đây là bước đầu tiên để đi với Chúa. Chúa Jêsus đã phán mấy lời này để bạn bước vào mối liên hệ cá nhân với Ngài.

Tôi muốn đảm bảo với bạn rằng những điều Chúa Jêsus đã phán ngày xưa là sứ điệp quan trọng nhất mà bạn từng nghe. Lẽ thật này đòi hỏi bạn phải trả giá. Chúa Jêsus không phán những lời lẽ này để mua vui. Chúng cần phải bắt giữ cuộc đời của bạn và chiếm hữu linh hồn của bạn. Chúng cần phải khiến bạn trở thành môn đồ thật của Đấng Christ.

Những điều Chúa Jêsus phán ở trên cũng sẽ thách thức đức tin của từng môn đồ thật. Sứ điệp này sẽ làm sâu sắc thêm quyết tâm đi theo Đấng Christ của chúng ta. Mỗi người tin Chúa nên tái cam kết cuộc đời với Chúa như lần đầu tiên. Đây là những yếu tố cần thiết cho đời sống thuộc linh và trở nên giống như Đấng Christ.

Lời này dành cho bạn

Dù bạn đang làm gì ở trong đời này, Chúa Jêsus đã phán mấy lời đó dành cho bạn. Chúng ta hãy suy xét cách cẩn thận những điều Chúa Jêsus đã phán cách đây hai ngàn năm. Lời Chúa vẫn thích hợp cho ngày nay như lúc Chúa phán lần đầu tiên cách đây nhiều thế kỷ. Chúng ta cần phải hết sức chú ý để phân tích và áp dụng mọi lời Chúa Jêsus đã phán với đám đông. Đây là mấy lời có sự sống từ Đấng đã phán Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Chia sẻ với mọi người . . .