Góc nhìn

Các đề tài nổi bật

Niềm vui thay đổi mọi thứ, vì Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất ở trong tôi khi tôi được thỏa mãn nhất ở trong Ngài.

Đức Chúa Trời làm mọi sự theo ý Ngài lấy làm vui lòng, không gì có thể cản trở ý định của Ngài, ngay cả ý chí của loài người.

Sự cầu nguyện gồm có ngợi khen, ăn năn, cảm tạ và cầu xin. Vì cớ Đấng Christ, nên Đức Chúa Trời lắng nghe.

Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng đã từng phán, mà Ngài còn là viết hết thảy các Lời ấy trong một quyển sách nữa.

Đức Chúa Jêsus Christ cứu rỗi tội nhân. Trọng tâm của đức tin Cơ Đốc là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc tội nhân.

Sự đau khổ không chỉ là nỗi khó chịu trong đời nầy, mà còn là lời hứa nữa. Nhưng đau khổ không thể lớn hơn, sâu hơn và tồn tại mãi được như Đức Chúa Trời.

Mới

Để sự kính sợ cứu chúng ta khỏi sợ hãi
  • GÓC NHÌN ·

Để sự kính sợ cứu chúng ta khỏi sợ hãi

Một yếu tố quan trọng của sự trưởng thành đó là học cách không biết sợ những nỗi sợ trước đây, nhưng càng ngày càng gia thêm, thậm chí là vui mừng, kính sợ Chúa là Đấng duy nhất đáng phải làm vậy.
worthy of it all
  • GÓC NHÌN ·

Thật xứng đáng thay

Khi chúng ta nhìn kỹ vào khung cảnh trên trời, các thiên sứ, ngọc ngà, con đường vàng đều sẽ phai mờ đi. Chúa Jêsus xứng đáng được vinh hiển.
Chúa Jêsus đã dậy sớm
  • GÓC NHÌN ·

Chúa Jêsus đã dậy sớm

Khi chúng ta có nhu cầu lớn, cơ hội to, hay tiếng gọi cao cả - tức là có gì đó phải làm - chúng ta thường dậy sớm cho kịp mọi thứ.
Hãy sống ở thực tại
  • GÓC NHÌN ·

Hãy sống ở thực tại

Đã từng có một thế giới không xe cộ và màn hình, con người chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc góp mặt tại nơi họ đang sống. Nhiều người ngày nay đang góp mặt ở rất nhiều nơi.
percy pham 8502DXwY 7U unsplash
  • GÓC NHÌN ·

Gia đình bạn đang ở tiền tuyến

Vi-rút Corona làm cho cuộc sống đảo lộn ở mọi nơi trên thế giới. Ai cũng đối diện với muôn vàn khó khăn về việc làm, Hội thánh, và ngay cả cuộc sống gia đình.

Đọc nhiều

Không thấy được mà đáng tin cậy
  • GÓC NHÌN ·

Không thấy được mà đáng tin cậy

Nếu chúng ta muốn hiểu rõ Đức Thánh Linh hơn, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tìm kiếm những hình ảnh nói về Đức Thánh Linh ở trong Kinh Thánh như: gió và hơi thở, tâm thần và sông nước, dầu và chim bồ câu.