Góc nhìn

Các đề tài nổi bật

Niềm vui thay đổi mọi thứ, vì Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất ở trong tôi khi tôi được thỏa mãn nhất ở trong Ngài.

Đức Chúa Trời làm mọi sự theo ý Ngài lấy làm vui lòng, không gì có thể cản trở ý định của Ngài, ngay cả ý chí của loài người.

Sự cầu nguyện gồm có ngợi khen, ăn năn, cảm tạ và cầu xin. Vì cớ Đấng Christ, nên Đức Chúa Trời lắng nghe.

Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng đã từng phán, mà Ngài còn là viết hết thảy các Lời ấy trong một quyển sách nữa.

Đức Chúa Jêsus Christ cứu rỗi tội nhân. Trọng tâm của đức tin Cơ Đốc là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc tội nhân.

Sự đau khổ không chỉ là nỗi khó chịu trong đời nầy, mà còn là lời hứa nữa. Nhưng đau khổ không thể lớn hơn, sâu hơn và tồn tại mãi được như Đức Chúa Trời.

Mới

Sự cải cách tiếng Anh
  • GÓC NHÌN ·

Sự cải cách tiếng Anh

Từ khoảng cách 500 năm, chúng ta khó hình dung được làm thế nào Hội thánh Cơ Đốc nói tiếng Anh lại không tiếp nhận Kinh Thánh Cơ Đốc bằng tiếng Anh. Dù có hợp pháp hay không, thì Kinh Thánh tiếng Anh vẫn tìm được lối đi đến các bục giảng nói tiếng Anh và tấm lòng của người Anh
chon-an-toan-cho-toi-nhan
  • GÓC NHÌN ·

Chốn an toàn để tội nhân thay đổi

Quan tâm đến người nào đang đấu tranh chống lại tội lỗi là chuyện không dễ. Một người bạn và cố vấn tốt là những người biết bày tỏ lòng thương xót và thẳng thắng đối chất về tội lỗi.
Sự chịu khổ của ông khơi dậy một phong trào
  • GÓC NHÌN ·

Sự chịu khổ của ông khơi dậy một phong trào

Đức Chúa Trời có thể và đang sử dụng các thánh đồ có sự yếu đuối, bệnh tật, nản lòng, bị vùi dập, cô độc, sống chật vật biết kêu cầu Chúa ngày và đêm để hoàn thành công việc lạ lùng vì sự vinh hiển của Ngài.
Đừng lỡ hôn nhân
  • GÓC NHÌN ·

Đừng lỡ hôn nhân

Sự xưng công bình là cánh cổng; chứ không phải khu vườn. Là cánh cửa, chứ không phải cung điện. Là đám cưới, chứ không phải hôn nhân.
Lòng và trí của ông thuộc về Chúa
  • GÓC NHÌN ·

Lòng và trí của ông thuộc về Chúa

Đằng sau những tư tưởng vĩ đại của ông là tâm hồn vĩ đại của ông. Tâm hồn của ông có sự vĩ đại bởi vì nó thường đầy dẫy sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta cần nhìn thấy Đức Chúa Trời của ông - và phải có tâm hồn đã nhìn thấy Đấng ấy nữa.

Đọc nhiều

Không thấy được mà đáng tin cậy
  • GÓC NHÌN ·

Không thấy được mà đáng tin cậy

Nếu chúng ta muốn hiểu rõ Đức Thánh Linh hơn, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tìm kiếm những hình ảnh nói về Đức Thánh Linh ở trong Kinh Thánh như: gió và hơi thở, tâm thần và sông nước, dầu và chim bồ câu.