Góc nhìn

Các đề tài nổi bật

Niềm vui thay đổi mọi thứ, vì Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất ở trong tôi khi tôi được thỏa mãn nhất ở trong Ngài.

Đức Chúa Trời làm mọi sự theo ý Ngài lấy làm vui lòng, không gì có thể cản trở ý định của Ngài, ngay cả ý chí của loài người.

Sự cầu nguyện gồm có ngợi khen, ăn năn, cảm tạ và cầu xin. Vì cớ Đấng Christ, nên Đức Chúa Trời lắng nghe.

Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng đã từng phán, mà Ngài còn là viết hết thảy các Lời ấy trong một quyển sách nữa.

Đức Chúa Jêsus Christ cứu rỗi tội nhân. Trọng tâm của đức tin Cơ Đốc là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc tội nhân.

Sự đau khổ không chỉ là nỗi khó chịu trong đời nầy, mà còn là lời hứa nữa. Nhưng đau khổ không thể lớn hơn, sâu hơn và tồn tại mãi được như Đức Chúa Trời.

Mới

Khóc, nhưng cũng vui lên
  • GÓC NHÌN ·

Khóc, nhưng cũng vui lên

Những câu chuyện sẽ cho ta góc nhìn, để bước ra khỏi đời thực và đánh giá lại thực tế. Nó còn giúp chúng ta quan tâm đến người nào có sự than khóc.
Một hôn nhân lắm chuyện buồn vui
  • GÓC NHÌN ·

Một hôn nhân lắm chuyện buồn vui

Câu chuyện tình yêu hôn nhân của Hudson Taylor và Maria Taylor không chỉ bền đỗ trước muôn vàn khổ đau khó có ai chịu nỗi, mà họ còn yêu nhau nhiều hơn qua những sự khốn khó ấy, vì họ đã nương cậy Đức Chúa Trời.

Đọc nhiều

Chúng ta không cần phải giấu
  • GÓC NHÌN ·

Chúng ta không cần phải giấu

Sự xấu hổ thường xuất hiện ngay sau khi chúng ta phạm tội, nếu chúng ta tự chịu hết mọi thứ, chúng ta sẽ che đậy tội lỗi và giả vờ như chẳng hề có gì xảy ra cả.