Góc nhìn

Các đề tài nổi bật

Niềm vui thay đổi mọi thứ, vì Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất ở trong tôi khi tôi được thỏa mãn nhất ở trong Ngài.

Đức Chúa Trời làm mọi sự theo ý Ngài lấy làm vui lòng, không gì có thể cản trở ý định của Ngài, ngay cả ý chí của loài người.

Sự cầu nguyện gồm có ngợi khen, ăn năn, cảm tạ và cầu xin. Vì cớ Đấng Christ, nên Đức Chúa Trời lắng nghe.

Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng đã từng phán, mà Ngài còn là viết hết thảy các Lời ấy trong một quyển sách nữa.

Đức Chúa Jêsus Christ cứu rỗi tội nhân. Trọng tâm của đức tin Cơ Đốc là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc tội nhân.

Sự đau khổ không chỉ là nỗi khó chịu trong đời nầy, mà còn là lời hứa nữa. Nhưng đau khổ không thể lớn hơn, sâu hơn và tồn tại mãi được như Đức Chúa Trời.

Mới

Đức Chúa Trời làm nóng cháy bài giảng của ông
  • GÓC NHÌN ·

Đức Chúa Trời làm nóng cháy bài giảng của ông

Nhiều người gọi ông là nhà truyền đạo cuối cùng của hệ phái Giám lý ủng hộ chủ nghĩa Calvin, bởi vì ông đã kết hợp tình yêu của Calvin dành cho chân lý và giáo lý Cải chánh vững vàng với tinh thần nóng cháy và nhiệt thành của cuộc phấn hưng trong vòng hệ phái Giám lý vào thế kỷ 18.
Lời kêu gọi về giáo lý lành: Bản mô tả công việc cho mục sư
  • GÓC NHÌN ·

Hãy dạy giáo lý lành

Nếu chúng ta trung tín chăn bầy theo Kinh Thánh, thì chúng ta phải nghiêm túc với giáo lý, vì sức khoẻ và sự tăng trưởng thuộc linh của các môn đồ trong Hội thánh tùy thuộc vào điều nầy.
Tại sao chúng ta nên đọc J. I. Packer
  • GÓC NHÌN ·

Tại sao chúng ta nên đọc J. I. Packer

Đọc các tác phẩm của Packer là ghé thăm những cột mốc đánh dấu linh trình của ông và người khác qua nhiều giai đoạn trong đời sống Cơ Đốc. Không phải để giống ông hơn, mà được thêm cảm hứng để trở nên giống Đấng Christ hơn.
Chúng ta có thể ăn năn mà không thay đổi chăng
  • GÓC NHÌN ·

Chúng ta có thể ăn năn mà không thay đổi chăng?

Một chẩn đoán thích hợp sẽ chỉ định phương pháp điều trị. Nếu chẩn đoán sai, việc điều trị sẽ không hiệu quả. Nhưng nếu chúng ta tin nơi Chúa, tin Lời Ngài, chúng ta có thể nhận được chẩn đoán chính xác và biết được Thầy thuốc của chúng ta.
Không phải nhu cầu nào cũng là sự kêu gọi
  • GÓC NHÌN ·

Không phải nhu cầu nào cũng là sự kêu gọi

Tất cả chúng ta bị vây phủ bởi rất nhiều nhu cầu. Từ những người mắc bệnh và khuyết tật cho đến những người gặp khó khăn về tài chính và nợ nần — ai cũng có nhu cầu riêng về thuộc linh, cảm xúc và thể chất.

Đọc nhiều

Không thấy được mà đáng tin cậy
  • GÓC NHÌN ·

Không thấy được mà đáng tin cậy

Nếu chúng ta muốn hiểu rõ Đức Thánh Linh hơn, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tìm kiếm những hình ảnh nói về Đức Thánh Linh ở trong Kinh Thánh như: gió và hơi thở, tâm thần và sông nước, dầu và chim bồ câu.