6 Th7, 2023

Đầy dẫy tâm trí bằng quyền tối thượng của Đức Chúa Trời

Đầy dẫy tâm trí bằng quyền tối thượng của Đức Chúa Trời
Image

Góc nhìn của Desiring God
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

16 phút

Đôi khi chúng ta cần đầy dẫy tâm trí mình bằng quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cảm biết tầm quan trọng của chân lý này, giống như dòng nước sâu lắng tràn vào từng lỗ chân lông thế nào, thì chúng ta cũng hãy đầy dẫy mình chừng nấy. Hàng tỷ bằng chứng về sự thần hựu đang tuôn đổ vào đại dương bao la này. Chính Đức Chúa Trời đã thâu tóm hết vô số việc làm của Ngài – từ cõi đời đời cho đến cõi vĩnh hằng – rồi bày tỏ ra cách chính xác. Chúa phán, giải thích, hứa hẹn và làm cho sự thần hựu tối thượng của Ngài trở thành nơi đáng tôn kính nhất, yên ninh nhất và tự do nhất.

Đôi khi chúng ta cần được chính Đức Chúa Trời nhắc nhở rằng Chúa là Đấng có quyền vô hạn. Chúng ta cần nghe từ Chúa phán rằng Ngài có toàn quyền trên thế giới và mọi biến cố xảy ra ở trong thế gian. Chúng ta cần Chúa nhắc nhở rằng Ngài là Đấng toàn năng, bất bại và vô đối. Chúng ta cần Chúa đảm bảo rằng Ngài tể trị ở trên ISIS, khủng bố, Syria, Nga, Trung Hoa, Ấn Độ, Nigeria, Pháp, Myanmar, Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ và Việt Nam – mọi nước, mọi dân, mọi tiếng, mọi sắc tộc, mọi thủ lĩnh , tổng thống, vua, thủ tướng và chính khách, dù lớn hay nhỏ.

Đôi khi chúng ta cần nghe những lời tuyên bố cụ thể từ chính Đức Chúa Trời về uy quyền của Ngài. Chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời. Chính lời của Đức Chúa Trời có quyền năng phi thường để xoa dịu nỗi lo lắng của chúng ta, làm cho chúng ta vững lòng, khôn ngoan và can đảm.

Tiếng Chúa phán

Về mặt nào đó, nghe tiếng Chúa phán giống như một đứa trẻ sợ hãi nghe thấy âm thanh ở dưới nhà và nhận ra cha đã về. Dù cho những âm thanh khác là gì đi nữa cũng chẳng sao cả. Cha đã về nhà.

Mặt khác, nghe tiếng Chúa phán giống như những đạo quân dày dạn kinh nghiệm, cắm chốt ở tuyến đầu của mặt trận và sắp bị kẻ thù lấn át. Nhưng họ nhận được tin báo rằng hàng nghìn xe thiết giáp đang lao đến trợ giúp. Họ chỉ cách chừng một dặm. Chúng ta sẽ được cứu, kẻ thù sẽ không trụ lâu nổi nữa đâu.

Những khái quát mơ hồ về quyền năng của Đức Chúa Trời không có tác dụng tương tự như tiếng Chúa phán với chúng ta cách cụ thể rằng: Ngài là Đấng quyền năng, sức mạnh của Ngài thật to lớn, uy quyền của Ngài thật bao la, quyền tối thượng của Ngài là vô đối. Thời đại của chúng ta ở trong tay của Ngài.

Vậy, hãy lắng nghe. Hãy xem Kinh Thánh như tiếng phán của Đức Chúa Trời. Hãy biến điều Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời trở thành điều Đức Chúa Trời phán về Đức Chúa Trời — đây chính là bản chất của Kinh Thánh – Đức Chúa Trời phán về Đức Chúa Trời. 

Khi lắng nghe, chúng ta cũng hãy ngợi khen Ngài. Không có cách nào khác để nghe được Đức Chúa Trời tôn cao Đức Chúa Trời đâu. Đây là điều xảy ra cho linh hồn loài người khi chúng ta đắm mình trong quyền tối thượng của Đức Chúa Trời bao la như đại dương.

Chúng tôi ngợi khen Chúa, hỡi Đức Chúa Trời, hết thảy quyền phép trong vũ trụ đều thuộc về Ngài.

“Vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định”. (Rô-ma 13:1) 

“Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta”. (Giăng 19:11) 

Chúng tôi kinh ngạc, hỡi Đức Chúa Trời vì Ngài có quyền tự do làm mọi việc theo ý Chúa muốn và kế hoạch của Ngài.

“Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, hoặc trên trời, dưới đất, trong biển, hay là trong các vực sâu”. (Thi thiên 135:6) 

“Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán”. (Ê-phê-sô 1:11) 

“Vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. 10 Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý”. (Ê-sai 46:9–10) 

Chúng tôi lấy làm lạ, hỡi Đức Chúa Trời, vì Chúa chia sẻ hết thảy thẩm quyền với Con của Ngài.

“Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta”I have given all authority in heaven and on earth to my Son, Jesus”. (Ma-thi-ơ 28:18)

“Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con”. (Giăng 3:35)

“Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt”. (Giăng 17:2)

“Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài . . . thì chắc phải trừ ra Đấng làm cho muôn vật phục Ngài”. (1 Cô-rinh-tô 15:27)

“Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra . . . Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ”. (Ê-phê-sô 1:20–22)

“Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài” (1 Phi-e-rơ 3:22)

Chúng tôi kính sợ Chúa, hỡi Đức Chúa Trời, vì nhờ Con Ngài mà Chúa đã tôn lên và hạ xuống các bậc cầm quyền trong thế gian.

“Vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua”. (Đa-ni-ên 2:20–21) 

“Ngài mở trói cho các vua, và thắt xiềng xích nơi lưng họ” (Gióp 12:18)

“Có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết” (Công vụ 12:23)

Quả thật, hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không chỉ lập vua chúa và phế truất họ; Ngài còn sai khiến tất cả mọi việc trải khắp các thời đại.

“Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm ngôn 21:1) 

“Ta sẽ cậy tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, để diệt đoàn dân của Ê-díp-tô . . . ta bẻ gãy các ách của Ê-díp-tô ở đó, và sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hết . . . Ta sẽ làm cho cánh tay vua Ba-by-lôn thêm mạnh, để gươm ta trong tay người; nhưng ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn”. (Ê-xê-chi-ên 30:10, 18, 24)

“Ta đã phó mọi đất nầy trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ ta; ta cũng ban những thú vật ngoài đồng cho người đặng giúp việc người nữa. 7 Mọi nước sẽ phải phục người, con người, cháu người, cho đến chừng nào phiên của nước nó cũng đến; bấy giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ bắt nó phục”. (Giê-rê-mi 27:6–7)

“Sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững. Ta sẽ đánh phá người A-si-ri trong đất ta; sẽ giày đạp nó trên núi ta. Ách nó sẽ cởi khỏi chúng nó; gánh nó sẽ cất khỏi vai chúng nó”. (Ê-sai 14:24–25)

“Ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó”. (Thi thiên 2:8–9)

Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi kinh ngạc nhận biết rằng chẳng có mưu định nào của loài người được thành tựu mà không có sự cho phép của Đấng khôn ngoan vô cùng.

“Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia”. (Thi thiên 33:10)

“Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, mà chống địch Đức Giê-hô-va được”. (Châm ngôn 21:30)

Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa thật quyền năng và khôn ngoan, không người nào, nước nào, thế lực tự nhiên nào có thể ngăn cản ý chỉ thiêng liêng của Ngài.

“Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm” (Gióp 42:2)

“Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?” (Đa-ni-ên 4:35)

“Chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được?” (Ê-sai 43:13)

Vậy, hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cúi xuống, như bụi đất nằm trên cân và vui mừng thừa nhận rằng chúng tôi chẳng là gì so với sự vĩ đại của Ngài.

“Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân . . . Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy” (Ê-sai 40:15, 17)

“Ấy là Đấng ngự trên vòng trái đất nầy, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là Đấng giương các từng trời ra như cái màn, và giương ra như trại để ở. Chính Ngài là Đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không” (Ê-sai 40:22-23)

Hỡi Đức Chúa Trời, sự trông cậy vui mừng của chúng tôi đó là Chúa tôn cao sự vĩ đại của Ngài bằng cách nâng đỡ người khiêm nhường và hạ thấp kẻ kiêu ngạo.

“Há có nên nói với vua rằng: “Đồ xấu xa nà?” Hay là nói với người tước vị rằng: “Kẻ ác nghiệp mầy?” Phương chi Đấng chẳng tư vị những vương tử, chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo; bởi chúng hết thảy là công việc của tay Ngài” (Gióp 34:18-19)

“Ngài phá hủy kẻ cường quyền không cần tra soát, rồi lập kẻ khác thế vào cho” (Gióp 34:24)

“Hãy liếc mắt coi kẻ kiêu ngạo, và đánh hạ nó đi; khá chà nát kẻ hung bạo tại chỗ nó” (Gióp 40:7)

“Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên” (1 Sa-mu-ên 2:6-7)

“Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, và nhắc kẻ khiêm nhượng lên” (Lu-ca 1:51-52)

Hỡi Đức Chúa Trời đến đời đời. Chúa cai trị tất cả, bằng quyền thế đời đời, vì những kẻ khiêm nhường tin cậy Con Ngài.

“Đấng sống đời đời, uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia” (Đa-ni-ên 4:34)

“Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá” (Đa-ni-ên 7:14)

“Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng” (Lu-ca 1:33)

Vậy, hỡi Đức Chúa Trời thánh khiết và yêu quý, chúng tôi nương cậy vào quyền tối thượng tuyệt đối của Ngài trên cuộc đời của chúng tôi, mà vui vừng nghe Ngài phán rằng:

“Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa” (Thi thiên 31:15)

Desiring God bắt đầu từ khi John Piper giao lại toàn bộ mục vụ ghi âm cho Jon Bloom là trợ lý của ông. Từ những băng ghi âm và sách vở, mà mục vụ Desiring God đã phát triển thành một mục vụ trực tuyến quốc tế với hơn 14,000 tài liệu miễn phí và hơn 3,5 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Hiện nay, John Piper đang giữ vai trò là giáo sư điều hành mục vụ này.

Chia sẻ với mọi người . . .