23 Th4, 2024

Đám đông lẫn lộn

“Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus” – Lu-ca 14:25
Đám đông lẫn lộn
Image

Góc nhìn của Tiên Phong
Tài liệu Cơ Đốc cho người Việt

27 phút

Đám đông có thể là nơi để lẩn tránh sự cam kết. Đám đông càng lớn thì càng dễ giấu tên. Càng có nhiều người tụ tập thì càng dễ hòa nhập với quần chúng. Nhóm họp càng đông thì càng khó bị phát hiện. Đây rõ ràng là trường hợp của đám đông đang đi theo Đức Chúa Jêsus Christ.

Khi Chúa Jêsus đang trên đường tiến về thành Giê-ru-sa-lem, Chúa đang hướng về nơi Ngài phải chịu hành hình. Trong chuyến đi cuối cùng tới thành này, có nhiều đám đông đi theo Ngài. Bản văn Kinh Thánh chép rằng “đoàn dân đông” đi với Ngài. Nhóm người này không đơn thuần là tụ tập. Đây là một sự nhóm họp rất lớn của nhân loại. Trước giả Lu-ca ký thuật ‘đoàn dân đông’ ở dạng số nhiều đang đi theo Chúa. Nhiều nhóm rất đông đã hợp lại với nhau để tạo thành một đoàn người. Nói chung, đoàn dân đông này là một biển người gồm có đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Hành trình cuối cùng

Đối với Chúa Jêsus, một thực tế không thể tránh khỏi đó là cái chết ở trên thập giá của người La Mã đang ở ngay trước mắt. Sự đau khổ tột cùng trên Đồi Sọ chỉ còn cách vài tháng nữa thôi. Đây là hành trình cuối cùng của Ngài đến thành này. Đây là chuyến đi cuối cùng của Ngài đến trung tâm tôn giáo đầu não của thời đó. Chúa Jêsus phán với đám đông, đây không phải lúc để rút ngắn sứ điệp của Ngài. Chúa chỉ có cơ hội duy nhất này để phán với những người đặc biệt này. Khi làm vậy, Chúa cũng đang phán với mỗi người chúng ta nữa.

Đoàn dân đông đi theo Chúa Jêsus là một nhóm người rất đa dạng. Tất cả hợp lại với nhau để tạo thành một đám đông khổng lồ. Số lượng người ngày càng tăng tạo thành một đám đông khổng lồ đi theo Chúa. Sự phấn khích của đám đông ngày càng tăng khi Chúa Jêsus trở thành nhân vật nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Mọi người muốn tận mắt nhìn thấy Ngài. Ai cũng muốn được trực tiếp nghe Chúa dạy dỗ.

Một đám đông đa dạng

Trong đám người này có đủ thành phần khác nhau trong xã hội. Một số người đã thực sự cam kết theo Chúa. Họ từ bỏ lối sống cũ và đầu phục Chúa. Họ có một cuộc đời mới và theo Chúa hết lòng. Đây là những môn đồ thật của Chúa Jêsus, những người tin rằng Chúa là Con Đức Chúa Trời đã đến cứu nhân loại đang băng hoại.

Số khác trong đám đông chỉ là những kẻ tò mò. Họ chưa từng thấy hoặc nghe ai nói giống như Chúa Jêsus. Họ bị thu hút đến với Ngài vì Chúa không giống các lãnh đạo tôn giáo khác trong dân Y-sơ-ra-ên. Chúa không trích lời của các ra-bi khác, mà lại phán bằng thẩm quyền trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời. Họ gọi Ngài là Ra-bi và công nhận Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Họ bám theo từng lời của Ngài, mặc dù họ chưa cam kết với Ngài.

Chúa Jêsus đòi hỏi người nào bước vào vương quốc của Ngài thì phải dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Bạn đã làm như vậy chưa?

Còn nhiều người khác bối rối không biết Chúa là ai. Có phải là con trai người thợ mộc không? Mẹ người không phải là Ma-ri sao? Có gì tốt lành ra từ Na-xa-rét chăng? Chúa có linh ô uế chăng? Đây có phải là Đấng Mê-si được mong chờ từ lâu không? Còn điều nào khác về Ngài nữa không? Trong lúc bối rối, họ vẫn không có sự cam kết.

Tuy nhiên, những người khác trong đám đông này rất sùng đạo nhưng lại bị mắc kẹt trong hệ thống sai lầm của người Pha-ri-si. Họ có bề ngoài tôn giáo, nhưng trong lòng không có hiện thực về Đức Chúa Trời hằng sống. Họ chưa được cải đạo – có tôn giáo, nhưng lạc lối. Tệ hơn nữa là họ không biết rằng cuộc đời của mình không hề có Đức Chúa Trời.

Tôi muốn chúng ta suy xét những hạng người này cẩn thận hơn. Khi làm vậy, chúng ta sẽ thấy mình đang thuộc về hạng người nào.

Số ít đã cam kết

Hạng người đầu tiên trong đám đông là các môn đồ đã có sự cam kết. Họ là những người cam kết đi theo Chúa Jêsus thật lòng. Ít nhất là mười một người trong số mười hai môn đồ là những người thực sự tin Ngài. Chúa đã kêu gọi họ từ bỏ lối sống cũ và đi theo Ngài bằng đức tin. Chúa đã kêu gọi họ từ bỏ những hoài bão trong quá khứ để sống quyết liệt vì Ngài. Mười một người trong số họ đã đáp lại lời kêu gọi đầy thuyết phục đó. Họ đã hoàn toàn đi bằng đức tin để theo Ngài.

Trước tiên, Chúa Jêsus đã gọi hai người đánh cá – Giăng và Anh-rê – ở lại với Ngài một đêm (Giăng 1:35-39). Họ đáp lại bằng cách dâng cuộc đời của mình cho Ngài. Sau đó, Anh-rê đã dẫn anh mình là Si-môn đến với Chúa Jêsus, là người đã được cải đạo (Giăng 1:40-42). Sau đó, Chúa Jêsus gọi Phi-líp rằng “Hãy theo Ta” (Giăng 1:43). Ông đã đáp lại tiếng gọi. Phi-líp tìm thấy Na-tha-na-ên (Giăng 1:45), là người đã trở thành môn đồ thật.

Chúa Jêsus đã gọi người thâu thuế tên là Ma-thi-ơ đi theo Ngài (Ma-thi-ơ 9:9). Người thâu thuế bị khinh miệt này đã sống tích lũy tài sản trong thế gian. Nhưng lúc ấy, ông đã quyết định thay đổi cuộc đời khi quay lưng lại với những ưu tiên cũ của mình. Mỗi người ngay lập tức đầu phục cuộc đời của họ vì Đấng Christ. Không có chuyện quay đầu lại.

Lựa chọn quyết liệt

Những môn đồ còn lại gồm có Thô-ma, Ba-thê-lê-my, Tha-đê, Gia-cơ nhỏ và Si-môn (Mác 3:18) – đã thực hiện một lựa chọn quyết liệt là phó thác cuộc đời của mình để tôn Đức Chúa Jêsus là Chúa. Họ bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ trước đây. Giống như một người kia đi đến một ngã ba rất lớn, họ đã từ bỏ con đường thênh thang mà đi vào đường hẹp dẫn đến sự sống. Họ từ bỏ số đông để gia nhập số ít. Trong giây phút quyết định ấy, họ bước đi bằng đức tin đơn sơ như con trẻ để theo Chúa.

Có phải đó là bạn không? Có lẽ bạn đã từ bỏ lối sống cũ chỉ biết sống cho bản thân. Có lẽ bạn đã có cuộc đời mới mà Chúa Jêsus đã ban tặng. Có lẽ bạn đã quyết định theo Đấng Christ. Nếu vậy thì bạn đang đi đúng hướng. Bạn có nhiều điều để biết ơn lắm!

Những kẻ tò mò

Hạng người thứ hai trong đám đông này là những kẻ tò mò về nhân vật tôn giáo nổi tiếng tên là Jêsus. Chắc chắn họ bị thu hút đến với Chúa bằng những điều nổi bật mà người khác đã kể về Ngài. Họ đã nghe tin đồn về những phép lạ mà Chúa đã làm. Có người đã thấy Chúa làm những phép lạ. Số khác đã nghe đồn rằng Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chưa có người nào nói như Ngài. Họ nghe nói Chúa tự xưng là Con Đức Chúa Trời. Sự tò mò của họ đã bị khơi dậy và họ phải tự mình kiểm tra.

Có nhiều người giống như vậy đã bị thu hút đến với Chúa Jêsus. Họ muốn biết những tuyên bố này có đúng không. Vô số người đã tận mắt chứng kiến. Những tin đồn mà họ đã nghe có phải là sự thật không? Đây có phải là Đấng Mê-si được mong chờ bấy lâu nay? Chúa Jêsus có thật là Con Đức Chúa Trời như Ngài tuyên bố chăng? Đây chính là một bộ phận rất đông người ở xung quanh Chúa Jêsus.

Ngày nay cũng vậy

Có vô số người bị thu hút đến với Đấng Christ cũng vì tò mò giống như thế. Họ bày tỏ sự quan tâm vì Chúa Jêsus là nhân vật trung tâm của lịch sử nhân loại. Đại đa số vẫn muốn biết điều Chúa phán về những vấn đề thời nay. Họ thấy những điều tốt đẹp được làm ra trong danh Ngài. Họ bị ấn tượng trước những bệnh viện Cơ Đốc được xây dựng nhân danh Chúa. Họ thấy các mục vụ Cơ Đốc đang giải quyết nhiều nhu cầu của nhân loại. Họ tận hưởng những ngày lễ Cơ Đốc như Giáng sinh và Phục sinh. Nhiều người vẫn đang quan tâm về Chúa Jêsus cho đến ngày hôm nay.

Tuy nhiên, những kẻ tò mò này đã không dâng trọn cuộc đời cho Ngài. Họ chỉ quan tâm đến những huyền nhiệm về Chúa Jêsus. Họ bị thu hút bởi sự độc đáo của Chúa Jêsus. Họ chỉ là một phần của đám đông rất lớn đang đi theo Ngài, nhưng cá nhân họ lại không phó thác cuộc đời của mình cho Ngài.

Tôi không biết có phải là bạn không? Có lẽ bạn cũng muốn tìm hiểu thêm về Đức Chúa Jêsus Christ. Bạn nhận ra cuộc đời còn có nhiều điều hơn nữa mà bản thân vẫn chưa khám phá hết. Có lẽ bạn thấy thế giới này thật trống rỗng và chỉ đi theo một tôn giáo thật là vô nghĩa. Có lẽ bạn nghĩ tới một ngày nào đó sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời sau khi qua đời. Có lẽ bạn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đối mặt với Đức Chúa Trời. Nếu đó là bạn, thì hãy suy xét cẩn thận những điều Chúa Jêsus đã phán. Chỉ có Ngài mới là chân lý để dẫn bạn đến sự sống đời đời mà chính Chúa mới ban cho bạn.

Những kẻ bối rối

Ngoài ra còn có hạng người thứ ba trong đám đông đi theo Chúa Jêsus. Họ là những kẻ bối rối không biết Chúa là ai. Họ không hiểu những lời tuyên bố về thần tánh của Ngài. Chúa không giống họ sao? Họ cũng không hiểu vì sao Chúa đến thế gian. Họ cho rằng Chúa là tiên tri được Đức Chúa Trời sai đến. Họ cho rằng Chúa là một hiền triết có những hiểu biết sâu xa phức tạp trong cuộc sống. Họ xem Chúa là một người tốt, đáng noi theo, nhưng ngoài ra chẳng có gì để nói nữa.

Họ không phải là những kẻ tin Chúa thật. Họ chỉ bị cuốn vào sự phấn khích của phong trào này.

Trong đám đông này có những kẻ bối rối về sự cứu rỗi. Họ cho rằng sự giải nghĩa của người Pha-ri-si là đúng. Chắc chắn người tốt sẽ tìm cách vào thiên đàng. Các lãnh đạo tôn giáo đã thuyết phục họ làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời để làm đẹp lòng Ngài. Họ đánh giá sai sự hoàn hảo của một người cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức trong Kinh Thánh. Họ không hiểu đây là tiêu chuẩn thiêng liêng không ai có thể làm được, nhưng họ vẫn cố gắng làm.

Nhận thức sai lầm

Ngày nay có nhiều người giống hệt như vậy. Họ cho rằng phải làm một số việc lành như đã chép để được vào thiên quốc. Đáng buồn thay, không gì bằng lẽ thật. Họ không hiểu rằng hết thảy mọi người đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23) và cứ bám vào sự trông cậy mà Đức Chúa Trời đã xếp loại là cong vẹo.

Có phải bạn là người đang có nhận thức sai lầm về sự cứu rỗi không? Có lẽ bạn chưa rõ về những điều thiết yếu để được cứu rỗi. Có lẽ bạn không chắc nên nghe ai để được tha tội. Có lẽ bạn thấy bối rối về những lời khó nghe của Chúa Jêsus về con đường tiến vào vương quốc của Ngài. Những tiếng nói tôn giáo khác nhau sẽ khiến bạn cảm thấy không biết nên tin ai. Nếu đó là bạn, thì hãy lắng nghe những điều Chúa Jêsus đã phán với đám đông.

Những kẻ tìm kiếm bị cáo trách

Hạng người thứ tư cũng có thể nằm trong đám đông này. Đó là những kẻ thực sự tìm hiểu về Đức Chúa Jêsus Christ và sự cứu rỗi. Họ đã nghe Chúa phán về nước Đức Chúa Trời và đang tiếp thu những điều Chúa Jêsus đã dạy về sự cứu rỗi. Trong đám đông này có những cá nhân bị cáo trách về tội lỗi. Họ đang dần nhận ra ơn tha thứ mà Chúa Jêsus mời gọi.

Những kẻ tìm kiếm bị cáo trách biết rằng cuộc đời của họ cho đến thời điểm này chẳng là gì cả ngoài việc không có Đức Chúa Trời. Một tranh chiến sâu xa đã thôi thúc họ đi theo người Thầy này. Họ chắc đã bị cáo trách không thể làm theo tiêu chuẩn trong luật pháp của Đức Chúa Trời và bị thuyết phục không thể đáp ứng được những đòi hỏi của Đức Chúa Trời.

Nhận thức đau đớn

Một tiếng chuông cảnh báo rất lớn đang làm phiền lương tâm đầy bối rối của họ. Họ đau đớn nhận ra sự bất ổn giữa loài người và Đức Chúa Trời. Có một sự thiếu hụt nào đó. Khi nghe Chúa Jêsus phán, họ biết cần phải dâng trọn cuộc đời cho Ngài. Họ biết cần phải đáp lại lời kêu gọi miễn phí của vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng họ chưa tiếp nhận bằng đức tin. Họ chưa sẵn sàng cam kết. Quyết định quan trọng này đang hiện ra trước mắt và họ thấy mình không thể từ bỏ con đường cũ. Họ đã thấy ngã ba cuộc đời.

Họ chỉ quan tâm cái huyền nhiệm, cái độc đáo của Chúa Jêsus, nhưng cá nhân họ lại không phó thác cuộc đời của mình cho Ngài.

Đây chính là tình trạng của rất nhiều người ngày hôm nay. Có lẽ ngay cả chính bạn chăng! Bạn biết rõ những điều bản thân đã trải qua cho đến thời điểm này vẫn chưa phải là hiện thực của ân điển Đức Chúa Trời. Bạn biết rằng sự cáo trách tội lỗi sẽ không biến mất và bạn cần sự tha thứ của Chúa Jêsus. Có lẽ bạn vẫn đi theo đám đông tôn giáo đang nhóm lại trong Hội thánh. Có lẽ bạn là thành viên của một nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Có lẽ bạn tiếp tục trò chuyện về những điều thuộc linh với người khác ở công ty. Nhưng bạn vẫn chưa quyết định trở thành môn đồ thật của Đấng Christ. Có phải đó là bạn không?

Những kẻ làm bộ đi theo

Trong đám đông này cũng có hạng người thứ năm. Đây là những kẻ có bề ngoài là môn đồ thật. Họ rất giỏi hòa nhập với đám đông tôn giáo và biết dùng từ ngữ thuộc linh sao cho phù hợp. Họ rất giỏi che giấu đời sống thuộc linh rỗng tuếch của mình. Họ thích gần gũi với Chúa Jêsus và thậm chí còn đi với Ngài. Họ không đi tụt hậu phía sau Chúa Jêsus, mà thực sự ở ngay bên cạnh Ngài.

Nhưng trên thực tế, họ không phải là những kẻ tin Chúa thật. Họ chỉ bị cuốn vào sự phấn khích của phong trào này. Thành thật mà nói, họ có sự gắn bó hời hợt với Chúa Jêsus. Họ có lời chứng rỗng tuếch về Đấng Christ. Họ đã tuyên bố nhận biết Đấng Christ, nhưng lại không biết Chúa cách cá nhân.

Một kẻ như Giu-đa

Có một môn đồ phù hợp với mô tả này tên là Giu-đa. Ông là thành viên chiếu lệ trong số những người ở xung quanh Chúa Jêsus. Ông là một trong mười hai môn đồ đã ăn và sống với Chúa Jêsus. Giu-đa cũng làm chức vụ như người khác, thậm chí còn làm hơn thế nữa. Ông biết rõ mọi hoạt động bên trong vương quốc và trực tiếp quan sát sự chính trực trong cuộc đời của Đấng Christ. Ông lắng nghe những lẽ thật sâu sắc mà Chúa Jêsus đã dạy và tận mắt chứng kiến ​​những phép lạ mà Chúa Jêsus đã làm. Ông đã nhìn thấy nhiều cuộc đời được biến đổi cách ngoạn mục. Ông được mười một môn đồ kính trọng đến mức bổ nhiệm ông làm thủ quỹ quản lý tiền bạc của họ.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả thuận lợi này, Giu-đa vẫn là một môn đồ giả hiệu. Ông đã hoàn thiện khả năng diễn xuất tôn giáo của mình. Ông núp dưới bóng của Chúa Jêsus. Nhưng trong thâm tâm, ông không hề cam kết với Đấng Christ. Giu-đa chưa hề giết chết cái tôi và còn theo đuổi những lợi ích riêng của mình. Mục đích chủ yếu trong cuộc đời của ông là cái tôi. Ông xem Chúa Jêsus là phương tiện kiếm lợi riêng và không muốn sống hết lòng vì Chúa Jêsus. Ông muốn có Chúa Jêsus theo định nghĩa riêng của mình. Thật đáng tiếc, Giu-đa vẫn ở ngoài vương quốc của Đức Chúa Trời. Ông đã quá thành thạo khoác lên vẻ ngoài sùng đạo đến mức không ai biết ông là kẻ đạo đức giả. Thậm chí, ông còn tự lừa dối bản thân nữa.

Bạn phải không?

Có phải là bạn không? Nhiều người nghĩ bạn là Cơ Đốc nhân. Nhưng có lẽ bạn không phải? Có lẽ bạn lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc. Có lẽ bạn đã làm báp-tem và trở thành tín hữu của Hội thánh. Có lẽ bạn thường xuyên đi học Kinh Thánh. Nhưng bạn vẫn chưa dâng cuộc đời của mình cho Đức Chúa Jêsus Christ phải không? Chúa Jêsus đòi hỏi người nào bước vào vương quốc của Ngài thì phải dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Bạn đã làm như vậy chưa?

Những môn đồ đã thực hiện một lựa chọn quyết liệt là phó thác cuộc đời của mình để tôn Đức Chúa Jêsus là Chúa.

Bạn có tự lừa dối mình bằng quan điểm riêng về Đức Chúa Trời giống như Giu-đa chăng? Có nhiều người đang ảo tưởng niềm tin về tình trạng thuộc linh của mình. Bạn có phải là một người cải đạo giả hiệu không?

Bạn đang ở đâu?

Đó là những hạng người đang đi với Đức Chúa Jêsus Christ ngày hôm nay. Không có gì thay đổi qua nhiều thế kỷ. Đám đông rất đa dạng này có nhiều mức độ quan tâm khác nhau về những điều Ngài phán. Rất ít cam kết. Một số chỉ tò mò. Nhiều người bị bối rối. Những người khác tự dối bản thân.

Mỗi người chúng ta cần phải hỏi rằng: “Tôi là hạng người nào trong đám đông này?” Bạn cần tra xét bản thân và xác định xem mình đang có mối liên hệ như thế nào với Đức Chúa Jêsus Christ. Những hạng người khác nhau ở trong đám đông cách đây hai ngàn năm cũng có thể là mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Không có gì thay đổi qua nhiều thế kỷ. Hãy suy xét từng hạng người thật cẩn thận.

Chẩn đoán đúng

Trong y học, người ta nói rằng chẩn đoán đúng là chữa được một nửa. Điều này cũng đúng trong lĩnh vực thuộc linh. Bạn buộc phải chẩn đoán đúng về tình trạng của mình với Chúa. Nếu bạn muốn trở thành môn đồ thật, thì đánh giá đúng về mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Jêsus Christ là điều rất quan trọng. Bạn phải biết mình đang ở đâu trước khi biết mình phải làm gì.

Tiên Phong chuyển ngữ và xuất bản tài liệu Cơ Đốc để rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự vui mừng của người Việt, đặc biệt là qua sự chịu khổ, trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Chia sẻ với mọi người . . .